Ideeën voor Selwerd-Oost

Oproep om "Slim melden Gemeente Groningen" te gebruiken

11-07-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd op basis van opmerkingen van bewoners.

Tijdens de bewonersbijeenkomst in mei en de koffiekarmomenten in juni hebben meerdere bewoners verschillende opmerkingen m.b.t overlast en hinder geplaatst, zoals het uitvallen van straatverlichting (lichtmasten), zwerfafval in groenstroken of het liggen van glas op verschillende plekken de wijk wat voor onveilige situatie kan leiden.

Vanuit de wijkvernieuwing willen wij daarom de oproep doen om "Slim melden Gemeente Groningen" te gebruiken. Dit is een website van de Gemeente Groningen om overlast en andere meldeingen over de openbare ruimte te maken. Hier kunt u bijvoorbeeld zwerfafval, volle afvalcontainers of overlast melden. Bij directe gevaar of overlast verzoeken wij u natuurlijk altijd de politie te bellen.

De website van Slim melden kunt u via deze link bereiken: https://groningen.slimmelden.nl/#/map

 

Spelen of ontmoeten langs de Populierenlaan

30-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Op dit moment wordt het groene pleintje langs de Populierenlaan niet gebruikt behalve van mensen die de hond uit laten. Aangezien het aantal pleintjes om te spelen of elkaar te ontmoeten beperkt is in dit deel van de wijk, zou het leuk zijn deze hiervoor te gebruiken. Een andere inrichting dan alleen maar groen zou mooi zijn. Picknickbankjes voor ouderen om te zitten en te kletsen, of speeltoestellen zouden hier goed passen!

Tegelwerk voetpaden verbeteren

30-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Op veel plekken in de wijk is de staat van het tegelwerk op de voetpaden matig. Dit maakt de voetpaden minder bruikbaar en toegankelijk, met name voor ouderen of mensen met een rolstoel. Deels komt dit door achterstalig onderhoud waardoor het tegelwerk al jaren niet is bijgewerkt. Deels heeft dit ook te maken met het niet fatsoenlijk terugplaatsen van de tegels naar het verleggen van glasvezel. Het zou mooi zijn als dit aangepakt wordt en bij de herinrichting van de straten zorgvuldig wordt gewerkt.

Zorgen om voldoende parkeerplekken

30-05-2022  •    3 opmerkingen  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Binnen de nieuwe ontwerpen voor de straten lijkt het alsof er minder parkeerplekken terugkomen dan dat er nu beschikbaar zijn met parkeren op de straat. Een aantal bewoners maken zich zorgen of er wel voldoende parkeerplekken in hun straat komen. Graag wil men redelijk dichtbij de deur parkeren om bereikbaarheid van ouderen te waarborgen. Liever wil men meer parkeerplekken dan meer groen in de straten.

Betere bereikbaarheid woningen tijdens werkzaamheden

30-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Door de vele werkzaamheden in de wijk zijn sommige plekken en woningen voor bewoners slecht te bereiken. Mensen zijn genoodzaakt om via hun achtertuin de woning te bereiken en nooddiensten hebben last op bepaalde plekken te komen. Aangezien de werkzaamheden in dit deel van de wijk alleen maar meer toenemen, is het noodzakelijk om een goede bereikbaar voor bewoners en nooddiensten te waarborgen.

Zwerfafval + weinig afvalbakken

30-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Helaas is in dit deel van de wijk veel zwerfafval te vinden! Met namen in groenvakken en boomspiegels wordt veel afval gedumpt. Daarnaast lijkt de bouwplaats van De Huismeesters veel mensen uit te nodigen om afval gewoon over het hek te gooien. Om dit te voorkomen zou het een idee zijn om meer openbare afvalbakken in de wijk te plaatsen. Nu zijn er namelijk amper welke te vinden. Zelfs op het pleintjes en groentjes ontbreken deze vaak.

Tijdelijke parkeerplaatsen mogelijk?

30-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Met het invoeren van betaald parkeren bestond de hoop dat het makkelijker wordt om een parkeerplek in de wijk te vinden. Helaas worden veel parkeerplekken bezet door auto's en busjes van aannemers die in de wijk bezig zijn, waardoor het nog steeds lastig is om een vrije plek in de nabijheid van de woning te vinden.

Is het mogelijk om tijdelijke parkeerplekken te realiseren?

BBQ of andere evenementen om elkaar te leren kennen

30-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Helaas heeft de samenhang tussen bewoners de afgelopen jaren afgenomen. Vaak wisselende bewoners, tijdelijke huurcontracten en taalbarriéres hebben ervoor gezorgd dat bewoners zich onderling steeds minder kennen. Om dit tegen te gaan, zou het leuk zijn om verschillende activiteiten voor en met bewoners te organiseren dat men zich onderling weer kan beter leren kennen. Een idee zou zijn om een groot BBQ op het pleintje tussen de Iepenlaan en Berkenlaan te organiseren! Zoiets heeft vroeger ook vaak plaats gevonden!

Beter onderhoud grasveld + andere speeltoestellen

30-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Deel 1: Op het pleintje tussen de Berkenlaan en Iepenlaan is het onderhoud van het grasveldje achterstallig. Vaak is het gras veel te hoog om fatsoenlijk voetbal te kunnen spelen. Daarnaast mist er een tweede goal waardoor een mooi potje voetbal lastig voor de kids wordt.

Deel 2: De speeltoestellen die nu op het pleintje staan zijn enigzins veroud, matig onderhouden en worden in de zomer ontzettend heet omdat ze uit staal zijn. Daarnaast bieden de huidige toestellen weinig ruimte voor creativiteit van kinderen.

Een beter onderhoud van het grasveldje en een nieuwe inrichting van de speeltuin zou dus wenselijk zijn!

Ontmoetingsplek bij groenstrook Vlierstraat

11-07-2022  •    Geen reacties  •   •  Jonas Vollbrandt  •  Projectgroep Selwerd  •  Selwerd-Oost

Dit idee is aangeleverd door een bewoner van Selwerd. 

Meerdere bewoners hebben aangegeven het leuk te vinden om de groenstrook langs de Vlierstraat anders te willen inrichten. Op dit moment wordt het groen en de speelvoorzieningen maar weinig gebruikt en is het stukje alleen maar ingericht voor een kleine doelgroep. Voor de bewoners in Selwerd-Oost is sociaal contact belangrijk en dit stukje groen lijkt hun een goede plek om ontmoetingen te stimuleren. Ideeën die door verschillende bewoners zijn aangedragen zijn bijvoorbeeld een uitgebreidere speeltuin voor kinderen (met een glijbaan of een wipkip) of zitgelegenheden voor ouderen.