Ga terug

Pegasus Academie: Empowerment Workshops voor Kinderen en Jongeren in Hoogkerk

Anthony Anthony  •  18-06-2023  •  Geen reacties  •  Kinderen en jongeren  • 

Foto van groep jongeren

1. Samenvatting:  Het voorstel is om de Pegasus Academie vijf workshops te laten uitvoeren in Hoogkerk, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren. De thema's van de workshops zijn: leiderschap, communicatie, creativiteit, samenwerking en zelfbewustzijn. 

2. Doelstellingen:  Het doel van deze workshops is om de deelnemende kinderen en jongeren in Hoogkerk een sterke basis te geven voor persoonlijke en sociale groei, hen te voorzien van de nodige vaardigheden om uitdagingen in hun leven aan te gaan en hen te helpen hun volledige potentieel te realiseren. 

3. Aanpak:  Elke workshop duurt 2 uur en wordt gegeven door een gekwalificeerde trainer van de Pegasus Academie. De workshops zullen interactief en ervaringsgericht zijn, waarbij de nadruk ligt op het leren door te doen. 

4. Planning:  Het is de bedoeling dat deze workshops in het komende kalenderjaar worden uitgevoerd, met een frequentie van één workshop per maand. 

5. Budget:  De totale kosten voor de vijf workshops, inclusief voorbereiding, materialen en trainer fees, worden geschat op €4.500.  

6. Resultaten:  De verwachte resultaten zijn onder andere een verhoogd zelfvertrouwen bij de deelnemende kinderen en jongeren, verbeterde sociale vaardigheden, en een versterkte gemeenschap in Hoogkerk. 

7. Commitment:  Als indiener van dit idee ben ik bereid om nauw samen te werken met de Pegasus Academie en andere relevante partners om de implementatie van deze workshops te ondersteunen. Ik ben ook bereid om actief betrokken te blijven bij het project gedurende de gehele looptijd. 

8. Haalbaarheid:  Dit idee is haalbaar en realistisch, aangezien het uitvoerbaar is binnen het budget, past binnen de kalender van volgend jaar, en brengt voordelen voor de gemeenschap van Hoogkerk. Bovendien heeft de Pegasus Academie al ervaring met het uitvoeren van soortgelijke workshops in andere gemeenschappen. 

Ik ben ook bereid om samen met experts en ambtenaren te kijken naar de haalbaarheid en wenselijkheid van dit idee tijdens de 'hoe-kan-het-fase', en eventueel nodige aanpassingen te maken in overleg met hen. Ik kijk ernaar uit om dit idee te realiseren en zo bij te dragen aan een Sterk Hoogkerk! 

De 5 workshops 

1. Leiderschap Workshop: "Jonge Leiders van Hoogkerk"  Deze workshop is ontworpen om jongeren kennis te laten maken met de principes van effectief leiderschap. Deelnemers zullen leren hoe ze hun leiderschapscapaciteiten kunnen herkennen en ontwikkelen. Ze leren ook over verantwoordelijkheid, besluitvorming en het belang van ethiek in leiderschap. 

2. Communicatie Workshop: "Spreken en Luisteren"  Communicatie is een essentiële vaardigheid in alle aspecten van het leven. In deze workshop leren de deelnemers effectieve communicatietechnieken, zowel mondeling als schriftelijk. Er wordt ook nadruk gelegd op luistervaardigheden en non-verbale communicatie. 

3. Creativiteit Workshop: "Ontketen je Creativiteit"  Creativiteit is niet alleen voor kunstenaars - het is een waardevolle vaardigheid die helpt bij probleemoplossing en innovatie. Deze workshop moedigt deelnemers aan om hun creatieve denkvermogen te ontdekken en te ontwikkelen door middel van leuke en uitdagende activiteiten. 

4. Samenwerking Workshop: "Samen Sterker"  Samenwerking is de sleutel tot succes in veel aspecten van het leven, van schoolprojecten tot werk in teamverband. In deze workshop leren de deelnemers hoe ze effectief kunnen samenwerken met anderen, met een focus op teambuilding, conflictbeheersing en het waarderen van diversiteit. 

5. Zelfbewustzijn Workshop: "Ken Uzelf"  Zelfbewustzijn is een belangrijke stap in persoonlijke groei en ontwikkeling. In deze workshop zullen de deelnemers leren over het belang van zelfbewustzijn, hoe ze hun sterke punten kunnen herkennen en verbeteren, en hoe ze hun zwakke punten kunnen aanpakken. Ze leren ook hoe ze doelen kunnen stellen en plannen kunnen maken om deze te bereiken. 

Locatie: Hoogkerk

Idee ingediend door: Mede geïnitieerd door Pegasus Academie & Bubbelsz

Wat is de beoordeling van dit idee?

Dit idee kan in stemming worden gebracht.

Je moet inloggen of een nieuw account aanmaken om te kunnen reageren.
    Geen mijlpalen gedefiniëerd