Ideeën voor Kinderen en jongeren

Dit project heeft een bedrag van € 57.363

Pegasus Academie: Empowerment Workshops voor Kinderen en Jongeren in Hoogkerk

18-06-2023  •    Geen reacties  •   •  Anthony  •  Kinderen en jongeren

1. Samenvatting:  Het voorstel is om de Pegasus Academie vijf workshops te laten uitvoeren in Hoogkerk, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren. De thema's van de workshops zijn: leiderschap, communicatie, creativiteit, samenwerking en zelfbewustzijn. 

2. Doelstellingen:  Het doel van deze workshops is om de deelnemende kinderen en jongeren in Hoogkerk een sterke basis te geven voor persoonlijke en sociale groei, hen te voorzien van de nodige vaardigheden om uitdagingen in hun leven aan te gaan en hen te helpen hun volledige potentieel te realiseren. 

3. Aanpak:  Elke workshop duurt 2 uur en wordt gegeven door een gekwalificeerde trainer van de Pegasus Academie. De workshops zullen interactief en ervaringsgericht zijn, waarbij de nadruk ligt op het leren door te doen. 

4. Planning:  Het is de bedoeling dat deze workshops in het komende kalenderjaar worden uitgevoerd, met een frequentie van één workshop per maand. 

5. Budget:  De totale kosten voor de vijf workshops, inclusief voorbereiding, materialen en trainer fees, worden geschat op €4.500.  

6. Resultaten:  De verwachte resultaten zijn onder andere een verhoogd zelfvertrouwen bij de deelnemende kinderen en jongeren, verbeterde sociale vaardigheden, en een versterkte gemeenschap in Hoogkerk. 

7. Commitment:  Als indiener van dit idee ben ik bereid om nauw samen te werken met de Pegasus Academie en andere relevante partners om de implementatie van deze workshops te ondersteunen. Ik ben ook bereid om actief betrokken te blijven bij het project gedurende de gehele looptijd. 

8. Haalbaarheid:  Dit idee is haalbaar en realistisch, aangezien het uitvoerbaar is binnen het budget, past binnen de kalender van volgend jaar, en brengt voordelen voor de gemeenschap van Hoogkerk. Bovendien heeft de Pegasus Academie al ervaring met het uitvoeren van soortgelijke workshops in andere gemeenschappen. 

Ik ben ook bereid om samen met experts en ambtenaren te kijken naar de haalbaarheid en wenselijkheid van dit idee tijdens de 'hoe-kan-het-fase', en eventueel nodige aanpassingen te maken in overleg met hen. Ik kijk ernaar uit om dit idee te realiseren en zo bij te dragen aan een Sterk Hoogkerk! 

De 5 workshops 

1. Leiderschap Workshop: "Jonge Leiders van Hoogkerk"  Deze workshop is ontworpen om jongeren kennis te laten maken met de principes van effectief leiderschap. Deelnemers zullen leren hoe ze hun leiderschapscapaciteiten kunnen herkennen en ontwikkelen. Ze leren ook over verantwoordelijkheid, besluitvorming en het belang van ethiek in leiderschap. 

2. Communicatie Workshop: "Spreken en Luisteren"  Communicatie is een essentiële vaardigheid in alle aspecten van het leven. In deze workshop leren de deelnemers effectieve communicatietechnieken, zowel mondeling als schriftelijk. Er wordt ook nadruk gelegd op luistervaardigheden en non-verbale communicatie. 

3. Creativiteit Workshop: "Ontketen je Creativiteit"  Creativiteit is niet alleen voor kunstenaars - het is een waardevolle vaardigheid die helpt bij probleemoplossing en innovatie. Deze workshop moedigt deelnemers aan om hun creatieve denkvermogen te ontdekken en te ontwikkelen door middel van leuke en uitdagende activiteiten. 

4. Samenwerking Workshop: "Samen Sterker"  Samenwerking is de sleutel tot succes in veel aspecten van het leven, van schoolprojecten tot werk in teamverband. In deze workshop leren de deelnemers hoe ze effectief kunnen samenwerken met anderen, met een focus op teambuilding, conflictbeheersing en het waarderen van diversiteit. 

5. Zelfbewustzijn Workshop: "Ken Uzelf"  Zelfbewustzijn is een belangrijke stap in persoonlijke groei en ontwikkeling. In deze workshop zullen de deelnemers leren over het belang van zelfbewustzijn, hoe ze hun sterke punten kunnen herkennen en verbeteren, en hoe ze hun zwakke punten kunnen aanpakken. Ze leren ook hoe ze doelen kunnen stellen en plannen kunnen maken om deze te bereiken. 

€ 4.500

Koken met de kinderen

10-06-2023  •    Geen reacties  •   •  robert  •  Kinderen en jongeren

Vrijwilligers koken met kinderen die leven in armoede. Zo leren zij om een gezonde en volwaardige maaltijd te bereiden.

Er zijn een hoop kinderen die het leuk vinden om te koken. 

In een hoop gezinnen is er sprake van armoede, het lijkt ons leuk om met de kinderen uit de wijk die dat leuk vinden te gaan koken en hun de beginselen leren omtrent het koken van een gezonde volwaardige maaltijd. 

Wij nodigen deze kinderen graag uit in ons restaurant en zullen dan een heerlijke maaltijd samen gaan maken voor hun ouder, broertje, zusjes, verzorgers, opa's en/ of oma's. 

Wij zullen de kinderen zelf met onze koks/ vrijwilligers gaan helpen en zullen samen gaan bedenken wat we gaan maken. 1 keer per kwartaal willen we dit organiseren. 

Het budget wat wij daarvoor nodig denken te hebben is €5000,- (4x per jaar) een kookactiviteit)

€ 5.000

Gratis zonnebrand uitgifte punt Ruskenveense plas

17-06-2023  •    Geen reacties  •   •  fam. Nijenhuis  •  Kinderen en jongeren

Een gratis zonnebrandcreme paal bij de Ruskenveense plas zodat mensen altijd de mogelijkheid hebben zich te beschermen tegen de zon. Huidkanker is met afstand de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, terwijl deze vorm vaak te voorkomen is, zeggen deskundigen. Van alle nieuwe kankerpatiënten heeft ruim de helft, zo’n 52 procent, huidkanker. In 2017 waren dat 67.000 patiënten. Vaak ontstaat huidkanker door overmatige en onbewuste blootstelling aan uv-straling, bijvoorbeeld tijdens wandelen, fietsen of op het strand zitten. 

€ 8.000

Interactief waterspel in het peuterbad

16-06-2023  •    Geen reacties  •   •  Zwembad Hoogkerk  •  Kinderen en jongeren

Zwembad Hoogkerk is weer open! We willen het zwembad weer leuk en attractief maken voor jong en oud. Maar in het peuterbad ontbreekt iets. We willen ons veilige, vrolijke en gezellige peuterbad graag uitbreiden met een interactief waterspel: RIVERPLAY baan. Een mooie interactieve speelbaan voor de allerjongsten. Lekker met emmertjes in de weer en spetteren maar! Zo hopen we straks weer een speelbadje voor de peuters te hebben waar iedereen het over heeft en graag naartoe wil. Zodat ook gezinnen met jonge kinderen ons zwembad weten te vinden. De groep vrijwilligers nemen de plaatsing en installatie voor haar rekening.

Op 8 en 9 juli gingen de deuren van ons zwembad in Hoogkerk eindelijk weer open! Met een grote groep vrijwilligers, een nieuw fris bestuur en de hulp van de harde werkers van de gemeente in het groen is het verwarmde openluchtzwembad weer klaar gemaakt voor gebruik. Wat een groots openingsfeest was t met maar liefst 1200 bezoekers! Het peuterbadje, het recreatiebad en het wedstrijdbad zijn weer helemaal up en running, maar er mist iets! ...... er zijn geen speeltoestellen voor de peuters!

We willen het zwembad weer leuk en attractief maken voor alle doelgroepen jong en oud. We hebben voor de opening van het bad groots uitgepakt en als zwembad alvast de eerste stap gezte en twee gave peuter objecten geplaatst, een glijbaan en een dolfijn (kosten 5000 euro). Om straks het speelbadje te hebben voor onze jonge zwemmertjes, waar iedereen het over heeft en naar toe wil, willen we iets speciaal neerzetten voor de peuters van Hoogkerk en omstreken: een RIVERPLAY baan. Met de komst van een Riverplaybaan willen we ons veilige, vrolijke en gezellige peuterbad uitbreiden met dit interactieve waterspel. Lekker met emmertjes in de weer en spetteren maar op dit superleuke apparaat. We hopen de jonge ouders met kinderen hiermee weer te kunnen aantrekken om in ons mooie zwembad te gaan zwemmen!  

De kosten voor dit interactieve spel zijn 12.260 euro.  Het zwembad heeft al geïnvesteerd in 2 objecten voor het peuterbad (à 5000) en de groep vrijwilligers nemen de plaatsing en installatie voor haar rekening. 

 

€ 12.260

Speeltoestellen in het water van de ruskeveenseplas

13-06-2023  •    Geen reacties  •   •  groen, sociaal, ondernemend hoogkerk  •  Kinderen en jongeren

In het verleden stonden er speelstoelstellen in het water bij het strand aan de ruskeveenseplas, deze waren erg geliefd bij de jongeren. Graag willen wij weer voor de jeugd speelatributen in het water.

€ 30.000

Speelvoorzieningen creëren op het multifunctionele terrein van de ijsbaan

15-06-2023  •    Geen reacties  •   •  Martin Appeldooren  •  Kinderen en jongeren

De IJsvereniging Hoogkerk wil op het ijsbaanterrein een plek maken waar de jeugd samen kan komen om elkaar te ontmoeten. Hiervoor willen zij speeltoestellen, een basketbalveld en een pannakooi aanleggen. 

Voor alle jeugd in Hoogkerk,

Wij willen graag op het ijsbaanterrein een plek maken waar de jeugd samen kan komen om elkaar te ontmoeten en waar je gebruik kan maken van speeltoestellen, een basketbalveld en een pannakooi. Deze willen we graag aanleggen. Daarnaast kun je in de winter natuurlijk gebruik maken van de ijsbaan en in de zomer de skeelerbaan. En van de bestaande tennisbaan en de skatebaan die ernaast liggen. Kortom alles dicht bij elkaar en genoeg te doen voor iedereen!

Groetjes Martin Appeldooren

€ 43.000

Speeltuin De Kreukelhof behouden

14-06-2023  •    Geen reacties  •   •  Koos Tak, Dorpshuis Hoogkerk  •  Kinderen en jongeren

Speeltuin de Kreukelhof zo verbeteren dat het weer een tijdlang mee kan. Speeltuin De Kreukelhof wordt niet rechtstreeks gesubsidieerd door de gemeente Groningen. Het is daarom moeilijk om het gebouw en de inrichting "up to date" te houden. Tegelijkertijd worden er veel activiteiten voor kinderen georganiseerd, in de schoolvakanties en daarbuiten. De speeltuin heeft dringend behoefte aan financiële armslag voor onderhoud en herstelwerkzaamheden aan het gebouw. Ook nieuw meubilair staat al langer op de verlanglijst. Wil deze belangrijke wijkvoorziening behouden blijven is het nodig te investeren in: noodzakelijk onderhoud (keuken, vloeren, toilet), inrichting (meubilair), en nieuwe speeltoestellen.

€ 57.000

Onderhoud en verbeteren huidige skatepark Hoogkerk

09-06-2023  •    Geen reacties  •   •  T Juliana  •  Kinderen en jongeren

Het bestaande skatepark aanpassen, uitbreiden en veilig maken zodat de jeugd van Hoogkerk zich weer vol plezier helemaal kan uitleven. Wij, de kinderen van de kinderwijkraad Hoogkerk, zouden heel graag de huidige skatebaan aanpakken. Weer mooi maken en uitbreiden zodat iedereen er weer veilig terecht kan.

De locatie van dit idee is gewijzigd naar de skatebaan voor de Vensterschool. 

€ 50.000

Weekendschool met bijles voor scholieren

17-06-2023  •    Geen reacties  •   •  Lammert Hein Hilarides-Batista Patterson  •  Kinderen en jongeren

Weekendschool voor bijles zodat we hier excellente scholen krijgen. Alle leerlingen kunnen meedoen. Zodat mensen werk krijgen en niet in armoede en onveilige situaties komen. Ook aandacht voor prestatiedruk en burn-out preventie. Zodat mensen geholpen worden en niet op wachtlijsten staan van 1 jaar.

€ 25.000