Ideeën voor Verkeer

Dit project heeft een bedrag van € 54.396

Verkeersveiligheid verbeteren

26-05-2023  •    1 reactie  •   •  Els  •  Verkeer

 

 

In het dorp wordt er vaak veel te hard gereden, waardoor de mensen niet meer durven over te steken en kinderen niet meer veilig naar school kunnen.

We willen graag dat het dorpscentrum autoluw wordt en vanaf het spoor tot de rotonde 30 km zone wordt.

Deze aanpak is in Haren succesvol uitgevoerd en zoiets zien we ook voor ons dorp.

Het helpt niet om alleen het bord aan te passen (want in het centrum wordt ook weleens harder gereden), uit dit budget willen we graag dat de weg daarop wordt ingericht, bijvoorbeeld, versmallingen, drempels, alle verkeer van rechts voorrang geven.

Zodat het voor jong en oud uit het dorp veilig mag zijn.