Ideeën voor Sint Annen

Upgrade / verbetering speeltuin

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni door Pieter

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Wat zijn jullie wensen? Wie wil er meedenken en doen?

Begraafplaats

26-06-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni door Margreet

  • Wens voor een informatiebord
  • Wens om het gras grotendeels te vervangen door bloembedden

Ingebracht door Alfred

  • Wens voor een urnen- en / of strooiveld

 

Margreet gaf ook nog aan dat er in september een open dag gehouden zal worden.

Meuln-romp isoleren (buitenkant)

01-09-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

Pluktuin

02-06-2021  •    4 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Inventariseren op welke locatie mogelijk een pluktuin kan komen en vervolgens gezamenlijk realiseren en afspraken maken over beheer. De pluktuin het liefst op het stukje grond aan het begin van het dorp (Singelweg) waar nu niets mee gebeurt. Als dit niet kan zijn er wellicht ook nog andere locaties mogelijk.

Voorwaarde: - Begroeing met niet hoger zijn dan 1 meter, dus geen bomen!

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Wie heeft ideeën voor inrichten van een pluktuin? Wie kan een schets of een ontwerp maken? En wie wil verantwoordelijkheid nemen voor gezamenlijk beheer?

Laadpaal voor elektrische fietsen, ook voor toekomstige elektrische deelauto's

26-06-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Realisatie bij het dorpshuis of bij een andere locatie van een laadpunt voor zowel fietsen als (deel)auto's.

 

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Welke ideeën leven er? Wie wil er meedenken?

Verkeersremmende maatregelen

15-09-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectbeschrijving: Nu de herinrichting van de dorpsentree is gerealiseerd bleef er nog een wens over om de snelheid van het verkeer vanaf de Thesingerweg af te remmen door daar plantenbakken te plaatsen.

Status: Idee

Vraag aan/van het dorp: Wie wil meehelpen met het onderhoud en de verzorging van de planten? 

 

Het Sint Anner Maar uitbaggeren

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

Historie van Sint Annen

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni ingebracht:

  • Wens om een informatiepaneel te realiseren met verwijzing naar vitrine met oudheidkundige vondsten etc. (Henk)
  • Vondsten + documenten digitaliseren zodat er met een QR-code op het op het bord naar verwezen kan worden (Yvonne)
  • QR code bij woningen met als doel om oude foto's en de geschiedenis van het dorp zichtbaar te maken (Yvonne)

Kloosterverleden zichtbaar maken in en om het dorp

26-06-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Sint Annen heeft nog de (trapezium) vorm van het voormalige klooster. Nader historisch onderzoek doen eventueel samen met de andere dorpen en historische verenigingen en vervolgens zichtbaar maken van paden e.d. op een informatiebord of kunstwerk.

Ideeën:

  • Plaquette
  • Grondplaat

 

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Welke wensen en ideeën leven er nog meer? Wie zou er mee willen denken en doen?

Verkeersveilig Sint Annen

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

- Wens voor 60km controle op de Singel. De ervaring is dat er meestal 80 of 90 km wordt gereden en ook nog ingehaald (Gerard en Joana).