Ideeën voor Sint Annen

Historie van Sint Annen

26-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni ingebracht:

  • Wens om een informatiepaneel te realiseren met verwijzing naar vitrine met oudheidkundige vondsten etc. (Henk)
  • Vondsten + documenten digitaliseren zodat er met een QR-code op het op het bord naar verwezen kan worden (Yvonne)
  • QR code bij woningen met als doel om oude foto's en de geschiedenis van het dorp zichtbaar te maken (Yvonne)

Verbeteren veiligheid, verplaatsen tracee en aansluiting Thesingerweg op N993

30-03-2022  •  2 reacties  •  Pieter de Kam  •  Sint Annen

Op de Thesingerweg in het dorp Sint Annen wordt veel overlast ervaren van hard rijdende-, grote-, en zware voertuigen. Het verleggen van een deel van de Thesingerweg vanaf de bocht na de begraafplaats tot aan de N993 zou een goede en veilige oplossing kunnen zijn waar veel voordelen mee te behalen zijn. De voordelen en gevolgen zijn onder andere de volgende:

Verkeersoverlast in/langs het dorp op het bestaande tracee wordt volledig weggenomen hetgeen de algehele veiligheid en rust te goede komt. 

Bestaande tracee wordt loop/fietspad waarbij de begraafplaats voor een uitvaart-auto over het loop/fietspad bereikbaar dient te blijven.

Bestaande bushalte dient te worden verplaatst. 

 

Voldoende woonruimte in het dorp voor alle leeftijdsgroepen

26-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectbeschrijving: Er is onder andere sprake van vergrijzing op het platteland, maar ook woningnood en gebrek aan betaalbare woningen. In het dorp zijn een aantal ideeën om hier iets aan te doen:

  • Op het speeltuin terrein 4 Tiny Houses en achter de Meuln de speeltuin op te verwerven grond Abraham Bos. 

 

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Wat vindt u van deze ideeën? Heeft u wellicht nog andere ideeën of wensen

Laadpaal voor elektrische fietsen, ook voor toekomstige elektrische deelauto's

26-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Realisatie bij het dorpshuis of bij een andere locatie van een laadpunt voor zowel fietsen als (deel)auto's.

 

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Welke ideeën leven er? Wie wil er meedenken?

Verkeersremmende maatregelen

15-09-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectbeschrijving: Nu de herinrichting van de dorpsentree is gerealiseerd bleef er nog een wens over om de snelheid van het verkeer vanaf de Thesingerweg af te remmen door daar plantenbakken te plaatsen.

Status: Idee

Vraag aan/van het dorp: Wie wil meehelpen met het onderhoud en de verzorging van de planten? 

 

Openbare ruimte Sint Annen

26-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni:

  • Wens voor bewegwijzering in het dorp naar o.a. Meuln, speeltuin etc. - naar voorbeeld van Thesinge (Yvonne)
  • Bestrating schouwen en waar nodig herstellen (het Molenpad helemaal herleggen) (Gerrie)
  • Afvaldump langs Singel (boomstammen) (Gerard en Joana)

Meuln-romp isoleren (buitenkant)

01-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

Het Sint Anner Maar uitbaggeren

01-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

Kloosterverleden zichtbaar maken in en om het dorp

26-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Sint Annen heeft nog de (trapezium) vorm van het voormalige klooster. Nader historisch onderzoek doen eventueel samen met de andere dorpen en historische verenigingen en vervolgens zichtbaar maken van paden e.d. op een informatiebord of kunstwerk.

Ideeën:

  • Plaquette
  • Grondplaat

 

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Welke wensen en ideeën leven er nog meer? Wie zou er mee willen denken en doen?

Duurzaamheid & groene energie

01-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni ingebracht:

- Creëren van een 'Virtual Power Plant', zodat de huishoudens die groene energie produceren dit kunnen opslaan om later weer te gebruiken (dus niet terugleveren aan het net: off grid) (Yvonne)

Een virtuele energiecentrale is een cluster van decentrale opwekkingsinstallaties zoals microwarmte-krachtcentraleswindturbines en kleine waterkrachtturbines die vanaf een centraal punt kunnen worden aangestuurd. De centrale controle-unit heeft als voordeel dat er meer sturing kan plaatsvinden in pieklastelektriciteit of het balanceren van de energievraag. Deze controle-unit gedraagt zich naar de elektriciteitsmarkt als één energiecentrale, die beter kan in- en uitschakelen dan grote centrale installaties. Op deze manier kan het netwerk een betere balans vinden en zijn de decentrale aanbieders in staat geld te verdienen door piekcapaciteit aan te bieden. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Virtuele_energiecentrale).