Ideeën voor Ten Boer

Herstel, behouden en beter benutten van de cultuurhistorische waarden Ten Boer

22-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Ten Boer is rijk aan cultuurhistorie en deze waarden kunnen meer onder de aandacht worden gebracht en in worden gezet voor het stimuleren van toerisme. 

Status

Inventarisatie van de cultuurhistorische waarden van Ten Boer is gedaan door de oude gemeente Ten Boer en zijn onder andere verwerkt in bestemmingsplannen en de gemeentelijke monumentenlijst.  

Vraag aan / van bewoners

Welke cultuurhistorische waarden vindt u belangrijk in Ten Boer en worden deze al goed benut? Welke mogelijkheden ziet u wellicht nog meer? Welke ideeën heeft u? 

Chill-Out! Jongerensoos

31-01-2023  •  Geen reacties  •  Rha  •  Ten Boer

Wij gunnen de jeugd in Ten Boer een plek om te chillen. Het Dorpshuis is daar een mooie  plek voor. Elke eerste zaterdag van de maand wordt het Dorpshuis om getoverd tot Chill-Out! een veilige ontmoetingsplek voor jongeren van 12 tm 17 jaar uit oud gemeente Ten Boer. 

Chill-out! zal een plek zijn waar vrienden en dorpsgenootjes elkar kunnen ontmoeten, waar gedanst, gechillt en verschillene activiteiten gedaan kunnen worden die vanuit de jongen zelf in gebracht kunnen worden. We betrekken ze er graag bij. Er zal standaard een voetbaltafel, sjoelbak, spelletjes en een gamehoekje zijn. Chill-out is een plek waar er een zerotolarce gehanteerd wordt op het gebied van alcohol, drugs, roken en wapens. Er wordt gewerkt met een memberpas.Zo is er toezicht op wie binnen is en hebben de jongeren een gevoel dat ze erbij horen. 

Het is laagdrempeling en ook ouders zijn welkom om even een blik binnen te werpen. We vragen ook ouders mee te draaien als vrijwilligers op deze avonden. We hopen door de komst van Chill-Out dat de overlast van hangjeugd minder wordt en dat de jongeren zich welkom voelen op een plek als Chill-Out!

Pannakooi of Multicourt Sportlaan Ten Boer

31-05-2022  •  18 reacties  •  Auco Bos  •  Ten Boer

Geachte heer of mevrouw, Vanuit de sustainable development goals (SDG’s) zijn diverse aspecten opgenomen om de leefbaarheid in zijn algemeenheid te verbeteren. De gemeente Groningen heeft op het gebied van “sport en spel” daar al acties voor ondernomen in Ten Boer met bijvoorbeeld de optimalisering van de sintelbaan (door bouw Kindcentrum Ten Boer) en een bewegingstuin. Een belangrijk aspect die openbare sportplekken bijdraagt is natuurlijk de verbinding (sociaal), gezondheid voor jong en oud en vrij toegankelijk voor iedereen. Wellicht kan gebruik worden gemaakt van de NCG gelden om de dorpkwaliteit te verbeteren. Wij hebben een zoon van 8 en zoekt graag andere kinderen op bij voetbalvelden, sintelbaan en schoolplein Ten Boer. Ik woon nu 5 jaar in Ten Boer en zie de Sportlaan steeds meer positief ontwikkelen tot een ontmoetingslocatie voor jongeren, ook met de komst van de tiener hangplek en beweegtuin. Inspiratie / Voorbeeld: Toevallig zijn we persoonlijk een keer naar de Langeleegte geweest in Veendam en dit was een prachtig voorbeeld van een totale ontmoetingslocatie voor sport en beweging. Deze is dan weer extreem groot, maar wel een mooi voorbeeld, waar: voetbal, basketbal skatepark, pumptrack en dergelijke samen komen en dus ook alle sportievelingen en kinderen samen brengen. Ontwikkeling sport en beweging Een eerste aanzet in Ten Boer is hier al op gedaan. Vanuit de ontwikkeling van Ten Boer is de Sportlaan een prachtige omgeving om door te ontwikkelen op het gebied van sport en beweging, mede omdat dit een zeer veilige locatie is door de bereikbaarheid vanuit een fietspad (geen auto’s). (we kunnen ons kind en andere kinderen hier veilig laten spelen) Ook sociaal gezien zien we buitenschoolse opvang kinderen samen komen met kinderen die gewoon spelen in het gebied (door ligging nieuwe Kindcentrum Ten Boer). Vraag voor meer sport/beweging en welzijn Ten Boer Als we op vakantie zijn zien we dat jongeren altijd elkaar ontmoeten rond de pannakooi die elke respectabele camping nu wel heeft (meestal een combinatie van voetval en basketbalveld op kunstgras). Met de enorme ontwikkeling op dit moment van straatvoetbal een leuke aanvulling op het sportgebied Ten Boer voor jong en oud. (Het Kindcentrum heeft een aanzet gedaan van een zeer kleine pannakooi, echter deze is uiteraard tijdens sluitingstijd school officieel niet toegankelijk en alleen maar geschikt voor 1 tegen 1 voetbal mogelijk wat de kinderen erg jammer vinden). Ik heb gekeken naar de beschikbare ruimte langs de sintelbaan en geeft perfect ruimte langs het fietspad om hier nog een pannakooi of multisportkooi te plaatsen voor iedereen toegankelijk. Ik had dit ook beoordeeld op Streetsmart (een soort Google.maps) om de beschikbare ruimte te beoordelen. Helaas kan ik het gemaakte plaatje met het ruimtebeslag niet meesturen in het gemeentelijk systeem. De beschikbare ruimte varieert van 12 tot 15 meter langs het fietspad en het verhoogde deel van de Sintelbaan (zodat ook in de winter de ijsbaan nog steeds gebruik kan blijven maken van de sintelbaan). Door de afmeting van een standaard pannakooi/multisportkooi van ca. 10x20 meter zou de dit passen op een aantal plekken langs de sintelbaan (zie locatie 1: dichtbij de voetbalvelden (hangplek jongeren) / locatie 2: dichtbij of aansluitend op de bewegingstuin en locatie 3 bij het Kindcentrum Ten Boer https://variofields.com/nl/concepten/pannakooi-multi-sport Toekomst Toekomstige ontwikkeling zou kunnen zijn dat ook op het hard van de sintelbaan nog wat skatepark achtige obstakels komen (zoals buurdorp Bedum zojuist heeft ontwikkeld). Nog meer beweging. De gemeente doet al veel, maar volgens mij is dit een mooie aanvulling op de ontwikkeling van het sportgebied Ten Boer. Het zou super zijn als u zich hard kan maken voor deze mogelijke ontwikkeling.

Verder ontwikkelen en ondersteunen van de dorpscoöperatie in Ten Boer 

22-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

De dorpscoöperatie heeft als belangrijkste doel om inwoners bij elkaar te brengen en samen Ten Boer goed leefbaar te houden. De dorpscoöperatie heeft plannen om hun activiteiten uit te breiden, ook in andere dorpen en zoekt daarin de samenwerking met andere verenigingen en initiatieven. 

Status

Loopt

Vraag aan / van bewoners: 

Heeft u ook ideeën en wilt u meedoen? 

Maatregel om Gaykingastraat op Stadsweg veiliger te maken

07-02-2023  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Voor fietsers op de Gaykingastraat is er een onveilige situatie bij de aansluiting op de Stadsweg. Zou er op dubbele T- splitsing Stasdweg-Gaykingastraat een verkeersmaatregel kunnen komen?

Meer groen in de straat

29-03-2022  •  2 reacties  •  paula  •  Ten Boer

Op A.H. Homanstraat 23 in Ten Boer was de basisschool De Fontein gevestigd. Nu wordt het gereed gemaakt voor 2 organisaties mbt aardbevingsschade. Aan de voorkant zijn de bomen gekapt aan de linkerkant, recht staan nog een paar berken in een beetje gras. De rest is helemaal betegeld en alleen voor parkeren nog geschikt.  Een doodse (letterlijk) aanblik. Terwijl het vroeger mooie perken en struiken had.  Ik heb een foto toegevoegd die laat zien hoe het vroeger was, helaas kan ik maar 1 foto toevoegen, dus hoe het nu is kan ik niet laten zien, maar je schrikt echt van het verschil. Kunnen jullie dit plein weer een groener/duurzamer aanblik geven? En er is genoeg plat dak voor een mooi sedum plantendak. 🤩🌻🍀

Verkeersmaatregel om splitsing Gaykingastraat Blinkerdlaan veiliger te maken

07-02-2023  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Voor de fietsers is de T splitsing met de Blinkerdlaan een gevaarlijk punt. Het idee is om hier een verkeersmaatregel te treffen.

Aanleg haven Ten Boer

26-05-2022  •  3 reacties  •  Hoekwi  •  Ten Boer

Voor recreatie maar ook zeker voor de booteigenaren in en rond Ten Boer zou een eigen haven voor Ten Boer een aanwinst zijn. Booteigenaren moeten nu elders hun boot neerleggen.

Hiervoor het ik e.e.a op papier gezet. Ik heb dit toegevoegd aan dit document.

Bestemd voor: inwoners Ten Boer en booteigenaren

Benodigd: een stuk grond, geld

groeten Willem

Verbeteren jongerenbeleid (positie jongerenwerker) en plek creëren voor jongeren

22-06-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Sinds 2019 is er een extra jongerenwerker actief in Ten Boer. In de zomer van 2020 is er ook een Jongerenontmoetingsplek (JOP) gerealiseerd. 

Status

Op dit moment loopt het traject om een definitieve locatie te vinden voor de JOP.  

Vraag aan / van bewoners

Bewoners hebben meegedacht over de definitieve locatie van de JOP. Zijn er nog meer of andere wensen met betrekking tot de jongeren? Jongeren van Ten Boer, wat vinden jullie zelf? 

Bankje in parkje bij T splitsing Blinkerdlaan - De Wolden

21-03-2023  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Bij de T splitsing Blinkerdlaan - De Wolden is een klein parkje met een grote boom. Onder deze boom zou een bankje prettig zijn om te kunenn recreeëren.