Ideeën voor Ten Boer

Rolstoelvriendelijk

14-07-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

idee opgehaald op de markt van Ten Boer op 29 juni 2021.

Als je afhankelijk bent van een rolstoel maar ook andere hulpmiddelen is het belangrijk dat plekken waar je deel kunt nemen aan het maatschappelijk verkeer zo zijn ingericht dat ze ook voor deze groep bereikbaar zijn en deze gemarkeerd worden voor de zichtbaarheid.

dus: Op en afritten

Kantine voetbalvereniging

Zwembad

Tichelhal

Misschien zijn er meer plekken. Kunt u aanvullen?

Inloop cafe, accommodatie voor activiteiten

14-07-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Opgehaald op de markt in Ten Boer op 29 juni 2021

Een laagdrempelig inloopcafe waar je mensen kunt ontmoeten voor een kop koffie en een praatje.

  • Samen dansen en activiteiten voor ouderen.
  • Bibliotheek gebruiken als ontmoetingsruimte, samenwerking met andere organisaties ( WIJteam bv), koffieruimte in bieb. Het Taalhuis is er al, wat kan er nog meer?

Verkeersveilig Ten Boer

22-06-2021  •    3 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Bevorderen van de verkeersveiligheid met o.a. maatregelen rondom de Gaykingastraat, Boersterweg en Stadsweg (ook voor wandelaars).  

Status

Wens 

Vraag aan / van bewoners

Wat zijn uw ervaringen? Heeft u suggesties en tips om de verkeersveiligheid te verbeteren? 

Verder ontwikkelen en ondersteunen van de dorpscoöperatie in Ten Boer 

22-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

De dorpscoöperatie heeft als belangrijkste doel om inwoners bij elkaar te brengen en samen Ten Boer goed leefbaar te houden. De dorpscoöperatie heeft plannen om hun activiteiten uit te breiden, ook in andere dorpen en zoekt daarin de samenwerking met andere verenigingen en initiatieven. 

Status

Loopt

Vraag aan / van bewoners: 

Heeft u ook ideeën en wilt u meedoen? 

Speelruimte en -veldjes verbeteren en realiseren in Ten Boer

22-06-2021  •    5 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectbeschrijving

Speelruimte en -veldjes verbeteren en realiseren in Ten Boer. Bijvoorbeeld het voetbalveldje aan de Johan Dijkstrastraat. 

Status

Wens en idee 

Vraag aan / van bewoners

Welke wensen leven er om speelruimte en -veldjes te realiseren of te verbeteren? 

Herstel, behouden en beter benutten van de cultuurhistorische waarden Ten Boer

22-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Ten Boer is rijk aan cultuurhistorie en deze waarden kunnen meer onder de aandacht worden gebracht en in worden gezet voor het stimuleren van toerisme. 

Status

Inventarisatie van de cultuurhistorische waarden van Ten Boer is gedaan door de oude gemeente Ten Boer en zijn onder andere verwerkt in bestemmingsplannen en de gemeentelijke monumentenlijst.  

Vraag aan / van bewoners

Welke cultuurhistorische waarden vindt u belangrijk in Ten Boer en worden deze al goed benut? Welke mogelijkheden ziet u wellicht nog meer? Welke ideeën heeft u? 

Pannakooi of Multicourt Sportlaan Ten Boer

31-05-2022  •    16 opmerkingen  •   •  Auco Bos  •  Ten Boer

Geachte heer of mevrouw, Vanuit de sustainable development goals (SDG’s) zijn diverse aspecten opgenomen om de leefbaarheid in zijn algemeenheid te verbeteren. De gemeente Groningen heeft op het gebied van “sport en spel” daar al acties voor ondernomen in Ten Boer met bijvoorbeeld de optimalisering van de sintelbaan (door bouw Kindcentrum Ten Boer) en een bewegingstuin. Een belangrijk aspect die openbare sportplekken bijdraagt is natuurlijk de verbinding (sociaal), gezondheid voor jong en oud en vrij toegankelijk voor iedereen. Wellicht kan gebruik worden gemaakt van de NCG gelden om de dorpkwaliteit te verbeteren. Wij hebben een zoon van 8 en zoekt graag andere kinderen op bij voetbalvelden, sintelbaan en schoolplein Ten Boer. Ik woon nu 5 jaar in Ten Boer en zie de Sportlaan steeds meer positief ontwikkelen tot een ontmoetingslocatie voor jongeren, ook met de komst van de tiener hangplek en beweegtuin. Inspiratie / Voorbeeld: Toevallig zijn we persoonlijk een keer naar de Langeleegte geweest in Veendam en dit was een prachtig voorbeeld van een totale ontmoetingslocatie voor sport en beweging. Deze is dan weer extreem groot, maar wel een mooi voorbeeld, waar: voetbal, basketbal skatepark, pumptrack en dergelijke samen komen en dus ook alle sportievelingen en kinderen samen brengen. Ontwikkeling sport en beweging Een eerste aanzet in Ten Boer is hier al op gedaan. Vanuit de ontwikkeling van Ten Boer is de Sportlaan een prachtige omgeving om door te ontwikkelen op het gebied van sport en beweging, mede omdat dit een zeer veilige locatie is door de bereikbaarheid vanuit een fietspad (geen auto’s). (we kunnen ons kind en andere kinderen hier veilig laten spelen) Ook sociaal gezien zien we buitenschoolse opvang kinderen samen komen met kinderen die gewoon spelen in het gebied (door ligging nieuwe Kindcentrum Ten Boer). Vraag voor meer sport/beweging en welzijn Ten Boer Als we op vakantie zijn zien we dat jongeren altijd elkaar ontmoeten rond de pannakooi die elke respectabele camping nu wel heeft (meestal een combinatie van voetval en basketbalveld op kunstgras). Met de enorme ontwikkeling op dit moment van straatvoetbal een leuke aanvulling op het sportgebied Ten Boer voor jong en oud. (Het Kindcentrum heeft een aanzet gedaan van een zeer kleine pannakooi, echter deze is uiteraard tijdens sluitingstijd school officieel niet toegankelijk en alleen maar geschikt voor 1 tegen 1 voetbal mogelijk wat de kinderen erg jammer vinden). Ik heb gekeken naar de beschikbare ruimte langs de sintelbaan en geeft perfect ruimte langs het fietspad om hier nog een pannakooi of multisportkooi te plaatsen voor iedereen toegankelijk. Ik had dit ook beoordeeld op Streetsmart (een soort Google.maps) om de beschikbare ruimte te beoordelen. Helaas kan ik het gemaakte plaatje met het ruimtebeslag niet meesturen in het gemeentelijk systeem. De beschikbare ruimte varieert van 12 tot 15 meter langs het fietspad en het verhoogde deel van de Sintelbaan (zodat ook in de winter de ijsbaan nog steeds gebruik kan blijven maken van de sintelbaan). Door de afmeting van een standaard pannakooi/multisportkooi van ca. 10x20 meter zou de dit passen op een aantal plekken langs de sintelbaan (zie locatie 1: dichtbij de voetbalvelden (hangplek jongeren) / locatie 2: dichtbij of aansluitend op de bewegingstuin en locatie 3 bij het Kindcentrum Ten Boer https://variofields.com/nl/concepten/pannakooi-multi-sport Toekomst Toekomstige ontwikkeling zou kunnen zijn dat ook op het hard van de sintelbaan nog wat skatepark achtige obstakels komen (zoals buurdorp Bedum zojuist heeft ontwikkeld). Nog meer beweging. De gemeente doet al veel, maar volgens mij is dit een mooie aanvulling op de ontwikkeling van het sportgebied Ten Boer. Het zou super zijn als u zich hard kan maken voor deze mogelijke ontwikkeling.

Behoud van voorzieningen zoals, zwembad, bibliotheek en sporthal 

22-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Het behouden van voorzieningen zoals, zwembad, bibliotheek en sporthal. Een aantal voorzieningen wordt momenteel flink ondersteund door vrijwilligers en kan op deze manier ook open blijven.  

Status

Dit loopt 

Vraag aan / van bewoners

Heeft u wensen of tips? Er is altijd behoefte menskracht bij deze voorzieningen, wilt u meedoen?  

Inzetten op verduurzamen in Ten Boer

22-06-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Het verduurzamen van zowel woningen als maatschappelijke voorzieningen (vastgoed) in combinatie met de versterkingsopgave in Ten Boer. 

Status

Dit loopt, er zijn diverse initiatieven.  

Vraag aan / van bewoners

Kan er iets anders / beter, zo ja wat? Zijn er nog wensen? Wil je meedoen? 

Recreatie plas en strand

31-05-2022  •    1 opmerking  •   •  Heleen Oldenburger  •  Ten Boer

Het lijkt mij fijn om in het Gebied tussen emmerwolde en de tini-houses een recreatie plas met een zandstrand te realiseren. Met een kinderspeelplek net zoiets als het eerste strandje van Meerstad, maar dan in ons mooie dorp!