Ideeën voor Ten Boer

Inloop cafe, accommodatie voor activiteiten

14-07-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Opgehaald op de markt in Ten Boer op 29 juni 2021

Een laagdrempelig inloopcafe waar je mensen kunt ontmoeten voor een kop koffie en een praatje.

  • Samen dansen en activiteiten voor ouderen.
  • Bibliotheek gebruiken als ontmoetingsruimte, samenwerking met andere organisaties ( WIJteam bv), koffieruimte in bieb. Het Taalhuis is er al, wat kan er nog meer?

Verkeersveilig Ten Boer

22-06-2021  •    3 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Bevorderen van de verkeersveiligheid met o.a. maatregelen rondom de Gaykingastraat, Boersterweg en Stadsweg (ook voor wandelaars).  

Status

Wens 

Vraag aan / van bewoners

Wat zijn uw ervaringen? Heeft u suggesties en tips om de verkeersveiligheid te verbeteren? 

Oud en nieuw feest

02-04-2022  •    3 opmerkingen  •   •  Rha  •  Ten Boer

We missen ontzettend een oud en nieuw feestje zoals dat vroeger altijd was in buurthoes. Vanaf 01.00 elkaar ontmoeten, samen proosten en swingend het nieuwe jaar in. 

-concreet:  feestje in de sporthal (andere grote ruimte is niet beschikbaar. Opgezet door verschillende initiatiefnemers die al eerder een feest georganiseerd hebben. 

Voorkomen van leegstaande winkelpanden Ten Boer

22-06-2021  •    5 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Aandacht voor onderhoud van het Koopmansplein en de bezetting van de winkels. Stimuleren om zich te vestigen en een aangenaam vestigingsklimaat scheppen. 

Status

Loopt

Vraag aan / van bewoners

Heeft u wensen of tips? 

Verbeteren jongerenbeleid (positie jongerenwerker) en plek creëren voor jongeren

22-06-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Sinds 2019 is er een extra jongerenwerker actief in Ten Boer. In de zomer van 2020 is er ook een Jongerenontmoetingsplek (JOP) gerealiseerd. 

Status

Op dit moment loopt het traject om een definitieve locatie te vinden voor de JOP.  

Vraag aan / van bewoners

Bewoners hebben meegedacht over de definitieve locatie van de JOP. Zijn er nog meer of andere wensen met betrekking tot de jongeren? Jongeren van Ten Boer, wat vinden jullie zelf? 

Grote boom op Hendrik Wester plein

23-06-2021  •    1 opmerking  •   •  J.kuin  •  Ten Boer

In plaats van alleen parkeerplaats en auto's, ruimte voor groen op dit mooie plein.

Verlaatweg vergroenen en verkeersveiliger maken 

22-06-2021  •    3 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

De Verlaatweg is nu een grote kale racebaan. Het idee is om bomen te planten en bermgras te vervangen door een kleurrijker en meer divers alternatief. Mogelijk ook verkeersremmende maatregelen. 

Status

Idee 

Vraag aan / van bewoners

Welke tips en ideeën heeft u? 

Openheid en eerlijkheid

19-05-2021  •    2 opmerkingen  •   •  M Lala  •  Ten Boer

Om te beginnen, dit idee kost geen geld, alleen een beetje inzet.

De inwoners van Ten Boer zijn het al 4 jaar helemaal zat, dat er niet eerlijk gecommuniceerd word met hun over Ten Boer | Versterken en Vernieuwen

De gemeente is niet duidelijk en eerlijk over wat er allemaal gaat gebeuren betreft de dorpsvernieuwing

Door die geheimzinnigheid, zijn er veel roddels en onwaarheden in het dorp aan het rondgaan.

Niemand weet hoe het echt zit, en iedereen heeft zij eigen verhaal .

Een voorbeeld

er is 3 jaar geleden beloofd en gezegd dat er genoeg wisselwoningen op de verlaatweg worden gebouwd voor de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan.

In de afgelopen 3 jaar zijn daar veel verschillende verhalen over geweest, maar in een nieuwsbrief is ons nog nooit verteld wat nu echt gaat gebeuren.

In het dorp zijn dus zeker 6 verschillende verhalen,  er is beloofd door Jannes Talens dat kerst 2020 de laatste kerst zou zijn in hun niet veilige huis, echter er is nog geen paal de grond in van een wisselwoning, terwijl de wisselwoningen in november toch echt klaar moeten zijn, anders zitten we dus kerst 2021 nog wel in de oude huizen.

Nu zijn er mensen die beweren dat de sloop nieuwbouw niet meer doorgaat Nu zijn er mensen die beweren dat het 2 jaar is opgeschoven Nu zijn er mensen die zeggen dat hun wel in november in  een wisselwoning gaan, drie verschillende roddels die  ruzie en achterklap  maken.

vorige week stond er ineens op de website van de gemeente Groningen dat er weer wel wisselwoningen op de verlaatweg kwamen, idereen blij, maar een dag later maakt wethouder Peter Rebergen bekend op Twitter dat hij even heeft nagevraagd ''bleek dat de website fout was ingevuld door de gemeente'' en hebben ze het weer verwijderd.

Bijna iedereen heeft ruzie met elkaar, terwijl 4 jaar geleden iedereen bevriend was, en waardoor? de grote geheimzinnigheid.!!!!

dus mijn ingezonden IDEE is

STOP MET DE GEHEIMZINNIGHEID speel open kaart, en verstuur nu eindelijk eens een Nieuwsbrief met inhoud.

Betaalbare huisvesting voor starters in Ten Boer

22-06-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Mogelijkheid voor jongeren en starters op de huizenmarkt om een woning te huren of zelf te kopen. Bijvoorbeeld in Dijkshorn of Woldwijk.  

Status

Wens 

Vraag aan / van bewoners

Wat vindt u van zelfbouw / samenbouw? Heeft u tips? 

Rolstoelvriendelijk

14-07-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

idee opgehaald op de markt van Ten Boer op 29 juni 2021.

Als je afhankelijk bent van een rolstoel maar ook andere hulpmiddelen is het belangrijk dat plekken waar je deel kunt nemen aan het maatschappelijk verkeer zo zijn ingericht dat ze ook voor deze groep bereikbaar zijn en deze gemarkeerd worden voor de zichtbaarheid.

dus: Op en afritten

Kantine voetbalvereniging

Zwembad

Tichelhal

Misschien zijn er meer plekken. Kunt u aanvullen?