Ideeën voor Ten Boer

Aanleg haven Ten Boer

26-05-2022  •  3 reacties  •  Hoekwi  •  Ten Boer

Voor recreatie maar ook zeker voor de booteigenaren in en rond Ten Boer zou een eigen haven voor Ten Boer een aanwinst zijn. Booteigenaren moeten nu elders hun boot neerleggen.

Hiervoor het ik e.e.a op papier gezet. Ik heb dit toegevoegd aan dit document.

Bestemd voor: inwoners Ten Boer en booteigenaren

Benodigd: een stuk grond, geld

groeten Willem

realiseren van een kinderboerderij

21-02-2023  •  1 reactie  •  Melanie Postma  •  Ten Boer

Namens Jolien plaats ik hier het idee om een kinderboerderij te realiseren in Ten Boer. Een kinderboerij is niet alleen leuk voor kinderen maar heeft ook een sociale functie voor volwassenen.

Wie vindt dit nog meer een goed idee en nog belangelijker wie zou hiervoor de handen uit de mouwen willen steken? 

hondenpoep

01-09-2023  •  1 reactie  •  Margreetje  •  Ten Boer

In de nieuwbouw Ommelanderstraat Blinkerdlaan komen ook de oude speelveldjes weer tussen de woningen. In de oude situatie werden die niet gebruikt als speelveld,  maar als hondenuitlaat veld. We hebben meerdere malen om bordjes " verboden voor honden" gevraagd. Hier is nooit naar geluisterd. ook hadden we inspraak voor de nieuwbouw op de infrastructuur,  bijna iedereen heeft het honden poep probleem aangekaart, we hopen dan ook  dat er deze  keer wel naar ons wordt geluisterd.

Verdere ontwikkeling en promotie van het Ten Boersterbos, boomgaard en Jakobspad

22-06-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Vanuit Dorpsbelangen is er een boscommissie actief. Zij richten zich nu vooral op de fruitboomgaard. Wensen vanuit dorp voor meer recreatieve invulling van het bos. Bijvoorbeeld door meer te kunnen sporten en bewegen of door het creëren van een voedselbos.  

Status

Wens 

Vraag aan / van bewoners

Welke ideeën en wensen heeft u voor het bos en het gebied er om heen? Zou u mee willen denken en doen?  

ommetjes Ten boer idee ingebracht door Jolien de Boer Pontier

21-02-2023  •  1 reactie  •  Melanie Postma  •  Ten Boer

Namens Jolien plaats ik het idee van de ommetjes in en rond Ten Boer

Het idee is of er meer leuke ommetjes van 5a 6 km gerealiseerd kunnen worden. De ommetjes die je nu kunt lopen zijn of heel kort of veel te lang.

Een optie is om de wandelvierdaagse eens te vragen welke routes er gelopen worden en of deze met toestemming van evt grondeigenaren ook gebruikt kunnen worden voor wandelaars in het gebied.

Een opmerking bij de ommetjes die er al wel zijn is dat de paden neit altijd toegangelijk zijn, slechte stoep, onduidelijk waar je moet lopen of een pad houdt op. Een voorbeeld is het pad richting het tunneltje (voormalige camping de banjer) de stoep is daar erg slecht. 

Een voor beeld van een ommetje die onderzocht zou kunnen worden is de route richting de boerderij van Bijman, daar kun je vanuit het dorp heen lopen maar je kunt bij de boerderij niet het ommetje afmaken, het zou een idee kunnen zijn om toestemming te vragen of er gebruik mag worden gemaakt van het maaipad. 

Inwoner Jolien de Boer denkt graag mee over dit onderwerp

Speelruimte en -veldjes verbeteren en realiseren in Ten Boer

22-06-2021  •  6 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectbeschrijving

Speelruimte en -veldjes verbeteren en realiseren in Ten Boer. Bijvoorbeeld het voetbalveldje aan de Johan Dijkstrastraat. 

Status

Wens en idee 

Vraag aan / van bewoners

Welke wensen leven er om speelruimte en -veldjes te realiseren of te verbeteren? 

Plataan met bankje

30-06-2021  •  1 reactie  •  Barbamama  •  Ten Boer

Op hoek Wigboldstraat en Hendrik Wester straat bij kachel winkel op het pleintje een grote schaduw boom / plataan met eromheen een ronde bank 

Wens om Ten Boer autoluw te maken 

22-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Het dorp autoluw maken (vrachtverkeer naar Bedum). Het was altijd een plan om dit mee te nemen in de ontwikkeling van Woldwijk. De meest logische route is de Verlaatweg doortrekken en via een bocht laten aansluiten op de Boersterweg. 

Status

Idee voor de middellange termijn. Het is belangrijk om diverse partijen w.o. Coöperatie Woldwijk, omwonenden goed bij het project en proces betrekken.  

Vraag aan / van bewoners

Welke mogelijkheden ziet u om Ten Boer autoluw te maken? Wat vindt u van dit idee? Wat zijn uw wensen en bezwaren, wat zou uw voorkeursroute zijn?  

Herstel, behouden en beter benutten van de cultuurhistorische waarden Ten Boer

22-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Ten Boer is rijk aan cultuurhistorie en deze waarden kunnen meer onder de aandacht worden gebracht en in worden gezet voor het stimuleren van toerisme. 

Status

Inventarisatie van de cultuurhistorische waarden van Ten Boer is gedaan door de oude gemeente Ten Boer en zijn onder andere verwerkt in bestemmingsplannen en de gemeentelijke monumentenlijst.  

Vraag aan / van bewoners

Welke cultuurhistorische waarden vindt u belangrijk in Ten Boer en worden deze al goed benut? Welke mogelijkheden ziet u wellicht nog meer? Welke ideeën heeft u? 

Behoud van voorzieningen zoals, zwembad, bibliotheek en sporthal 

22-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Het behouden van voorzieningen zoals, zwembad, bibliotheek en sporthal. Een aantal voorzieningen wordt momenteel flink ondersteund door vrijwilligers en kan op deze manier ook open blijven.  

Status

Dit loopt 

Vraag aan / van bewoners

Heeft u wensen of tips? Er is altijd behoefte menskracht bij deze voorzieningen, wilt u meedoen?