Ideeën voor Winneweer

Duurzame energie Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Beschrijving van het idee

Doel: Winneweer zelfvoorzienend qua energie?

Verduurzaming van woningen is een zaak voor eigenaren zelf. Daar zijn regelingen voor. In andere dorpen ontstaan ook collectieven, bijvoorbeeld een energiecoöperatie die een zonneweide initieert. Er kan daarnaast gedacht worden aan collectieve warmtepompen. Leerervaringen zijn er o.a. in Thesinge Ten Boer en Woltersum. Is er in Winneweer ook behoefte aan een collectief duurzaam netwerk?

 

Status

Idee /wens

Vraag aan / van bewoners

Inventarisatie: Zijn deze wensen en ideeën er nog steeds in Winneweer? Als dit niet meer leeft dan zal het gebiedsteam deze wens eerst van de stem af halen. 

 

Snel internet in Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Projectomschrijving

Het internet in Winneweer is traag, er is wel 4G. Medio 2022 komt er een marktaanbesteding voor 5G. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals radio en een buitenkastje. Relevant zijn zogenaamde grijze en witte gebieden. 

Status

Wens

Vraag aan / van bewoners

Check tot welk soort aansluiting je behoort op ikbennietgrijs.nl en kijk of er op dit moment actie voor verbetering mogelijk is

Iets organiseren voor de samenhang

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Idee: Iets organiseren voor de samenhang in het dorp. 

Barbecue? En wanneer zou dit een goed moment zijn? (bijvoorbeeld na de versterking of tijdens)

vraag: wie vindt dit een leuk idee en wie wil helpen met de organisatie? Informatie nodig of vragen? Dit kan via gebiedsteamtenboer@groningen.nl 

 

 

Verkeersvragen

20-12-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Idee:

Als er ergens bijvoorbeeld te snel wordt gereden, kan er een beroep op de smiley worden gedaan. Deze heeft ook al in Winneweer gestaan. We plaatsen deze voor ongeveer 3 week en zal daarna weer naar een andere plek gaan. Het gebiedsteam heeft de smiley in bezit en De Slingertuin in Woltersum zal de smiley komen plaatsen. 

Status:

is er behoefte aan de smiley of andere verkeersvragen? kijk dan ook eens op vvn.nl . Hier staan mooie initiatieven op voor bewoners en kunnen ze vaak gratis aanvragen. Uiteraard wil het gebiedsteam altijd meedenken als een verkeervraag ontstaat. 

Samenhang Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

Ideeen om de samenhang in het dorp te vergroten. Het is een idee om een babecue te organiseren in de zomer of na de versterking? 

Status

Idee

Vraag aan dorpsbewoners

Welke evenementen willen jullie eventueel nog meet om de samenhang te vergroten tijden of na de versterking? Wil wil hiervoor het contactpersoon en trekker zijn? Als er ideeen zijn, meld dit gerust bij gebiedsteamtenboer@groningen.nl 

Idee voor het te koop staande café in Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Ideeomschrijving

Zijn er ideeën voor het te koop staande café?

Status

Dit is een particulier vraagstuk. Suggesties kunnen worden overgebracht aan de huidige en eventuele toekomstige exploitanten. 

Vraag aan / van bewoners

Zijn er ideeën in het dorp voor een dorpsfunctie in het café? 

Dorpsbelangen Winneweer oprichten

15-04-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee:

De vereniging Dorpsbelangen Winneweer oprichten

Status: in uitvoering

Vraag aan dorpsbewoners: Wie neemt deze taak op zich en wie wil nadenken over welke rollen en taken bij Dorpsbelangen belangrijk zijn? Als er een contactpersoon zich meldt bij gebiedsteamtenboer@groningen.nl kan het gebiedsteam mogelijk advies geven of doorverwijzen. 

Dorpsommetjes, met hier en daar spannende of educatieve dingen voor kinderen

15-04-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Naast de bestaande ommetjes is er meer mogelijk. Op de plek van de eerdere crossbaan in het bos is ook een ommetje / belevingspad te realiseren. We kunnen aansluiten op initiatieven die door Staatsbosbeheer zijn geïnitieerd. Benodigde actie: overleg met de diverse betrokken partijen en mensen om de dorpsommetjes 'plus' te ontwerpen en realiseren. 

 

Status

Idee. Deels worden de ommetjes in Winneweer al meegenomen in het themaproject Dorpsommetjes van de dorpen Ten Boer en de gemeente Groningen. De 'plus'   In de vorm van belevingselementen en dergelijke nog niet. 

De paden die in dit project naar voren komen kunnen alleen aangelegd worden in overleg met alle betrokken partijen/eigenaren/beheerders.

De paden zijn slechts suggesties, geen uitgewerkt plan van aanpak.

Als er draagvlak blijkt te zijn voor een route gaan wij met betrokkenen in nader gesprek. Indien blijkt dat er overwegende bezwaren zijn wordt het pad niet gerealiseerd.

 

Vraag aan/van de bewoners

Wie wil er meedenken met het ontwerp? Bijvoorbeeld routes en bewegwijzering van de paden. Wil je meehelpen met de uitvoering en/of onderhoud? 

 

Opknappen van de speeltuin: hekwerk, bankje, drainage en metalen doelen

15-04-2021  •  6 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Projectbeschrijving: De speeltuin kan zo veel meer dan nu een plek worden waar dorpelingen samen kunnen komen en in de zomer evenementen kunnen organiseren. 

 

Status: Vooronderzoek loopt. 

 

Vraag aan / van bewoners: Welke wensen leven er voor de speeltuin? Wie wil er meedenken en doen?

Na de versterking: herinrichting openbare ruimte

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving:

Nadat de versterking gereed is, zal de gemeente (trekker is het gebiedsteam) bezig gaan met de herinrichting van de openbare ruimte in Winnenweer. onderwerpen die onder andere daarin voorkomen zijn: veiligheid en verfraaiing van het dorp.  Het gebiedsteam betrekt bij deze ontwikkeling de bewoners zorgvuldig.  

Status: Wens en idee 

Vraag aan / van bewoners: 

  • Wat vind je van dit idee en wil je meedenken? Dit plan zal pas na 2023 worden uitgevoerd. Zodra we starten communiceren we dit naar het dorp toe, om input en wensen op te halen.