Ideeën voor Winneweer

Rustpunten aan wandelroutes Winneweer

15-04-2021  •  5 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee 

Rustpunten (bankjes) aan wandelroutes en op verschillende plekken in en rondom Winneweer. Er zijn inmiddels al wat bankjes geplaatst en vervangen. Als er nog meer ideeen zijn voor een soort rustpunt, neem dan vooral contact op met het gebiedsteamtenboer@groningen.nl

Status

Idee 

Vraag aan dorpsbewoners

Is er nog behoefte aan meer of andere rustpunten? Wat zijn dan goede plekken voor deze rustpunten? Wie wil en kan een rol spelen in het onderhoud / beheer vanuit het dorp voor deze punten? 

Samenhang Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

Ideeen om de samenhang in het dorp te vergroten. Het is een idee om een babecue te organiseren in de zomer of na de versterking? 

Status

Idee

Vraag aan dorpsbewoners

Welke evenementen willen jullie eventueel nog meet om de samenhang te vergroten tijden of na de versterking? Wil wil hiervoor het contactpersoon en trekker zijn? Als er ideeen zijn, meld dit gerust bij gebiedsteamtenboer@groningen.nl 

Duurzame energie Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Beschrijving van het idee

Doel: Winneweer zelfvoorzienend qua energie?

Verduurzaming van woningen is een zaak voor eigenaren zelf. Daar zijn regelingen voor. In andere dorpen ontstaan ook collectieven, bijvoorbeeld een energiecoöperatie die een zonneweide initieert. Er kan daarnaast gedacht worden aan collectieve warmtepompen. Leerervaringen zijn er o.a. in Thesinge Ten Boer en Woltersum. Is er in Winneweer ook behoefte aan een collectief duurzaam netwerk?

 

Status

Idee /wens

Vraag aan / van bewoners

Inventarisatie: Zijn deze wensen en ideeën er nog steeds in Winneweer? Als dit niet meer leeft dan zal het gebiedsteam deze wens eerst van de stem af halen. 

 

Vervangen van verdwenen essen langs de Rijksweg (essentaksterfte) door iepen

15-04-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

Langs de Rijksweg zijn essen verdwenen vanwege de essentaksterfte. Het idee is om essen te vervangen door iepen.

Status

(dec 2022) Sinds 2018 laat de gemeente alle Essen door een externe partij inspecteren. Er is een zomerinspectie en een second opinie in het voorjaar daar op. In 2021/2022 zijn er geen bomen naar voren gekomen in Winneweer waar iets mee moet gebeuren. De zomercontrole van 2022 is uitgevoerd en second opinie vindt plaats in het voorjaar van 2023. 

Vraag aan dorpsbewoners

Hoe ervaar je de situatie nu? Is dit nog een actueel onderwerp of kan deze wens van de stem af gehaald worden en plaats maken voor een ander mooi idee?

 

Pilot elektrische deelauto’s (met andere dorpen)

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

Pilot elektrische deelauto’s met andere dorpen. Er is in de zomer van 2022 een bijeenkomst geweest in het dorpenoverleg Ten Boer over dit onderwerp. Er zijn ook in de dorpen mogelijkheden voor, als er genoeg draagvlak voor is, kan dit onderwerp opnieuw opgepakt worden. Als er vragen over dit onderwerp zijn, mail ons gerust gebiedsteamtenboer@groningen.nl 

Status

Wens/dee

Vraag aan / van bewoners

Is er nog behoefte voor electrische deelauto's in Winneweer? Zo niet, dan zal dit onderwerp van de Stem van Winneweer worden verwijderd en plaatsmaken voor een ander mooi idee. 

 

Graffiti op het viaduct bij de oostelijke entree ?

15-04-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

Mooie graffiti op het viaduct bij de oostelijke entree. Bijvoorbeeld via een 'contract' met jongeren of artiesten is een mogelijkheid. Zo wordt het tunnneltje iets mooier/kleurrijker. 

Status

Idee 

Vraag aan/vanuit het dorp

Wat vind je van dit idee? Heb je suggesties/tips? Kennen jullie jongeren of kunstenaars die hier iets in willen betekenen? Als je ideeen hebt of wilt krijgen, google gerust op internet en deel je idee met ons (gebiedsteamtenboer@groningen.nl) of plaat een reactie hieronder.

 

 

Dorpsommetjes, met hier en daar spannende of educatieve dingen voor kinderen

15-04-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Naast de bestaande ommetjes is er meer mogelijk. Op de plek van de eerdere crossbaan in het bos is ook een ommetje / belevingspad te realiseren. We kunnen aansluiten op initiatieven die door Staatsbosbeheer zijn geïnitieerd. Benodigde actie: overleg met de diverse betrokken partijen en mensen om de dorpsommetjes 'plus' te ontwerpen en realiseren. 

 

Status

Idee. Deels worden de ommetjes in Winneweer al meegenomen in het themaproject Dorpsommetjes van de dorpen Ten Boer en de gemeente Groningen. De 'plus'   In de vorm van belevingselementen en dergelijke nog niet. 

De paden die in dit project naar voren komen kunnen alleen aangelegd worden in overleg met alle betrokken partijen/eigenaren/beheerders.

De paden zijn slechts suggesties, geen uitgewerkt plan van aanpak.

Als er draagvlak blijkt te zijn voor een route gaan wij met betrokkenen in nader gesprek. Indien blijkt dat er overwegende bezwaren zijn wordt het pad niet gerealiseerd.

 

Vraag aan/van de bewoners

Wie wil er meedenken met het ontwerp? Bijvoorbeeld routes en bewegwijzering van de paden. Wil je meehelpen met de uitvoering en/of onderhoud? 

 

Meer kleur en groen in de openbare ruimte langs doorgaande wegen Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Verzorgd groen in de openbare ruimte langs doorgaande wegen in of rondom Winneweer. Het groenonderhoud en het soort groen wordt niet altijd even hoog gewaardeerd. Wat meer fleur en kleur zou welkom zijn.

 

Status

Wens

 

Vraag aan inwoners van Winneweer

Welke wensen/ideeën leven er voor het verfraaien van het groen? 

Wil je meedenken en/of helpen met uitvoering/onderhoud? 

 

Dorpsbelangen Winneweer oprichten

15-04-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee:

De vereniging Dorpsbelangen Winneweer oprichten

Status: in uitvoering

Vraag aan dorpsbewoners: Wie neemt deze taak op zich en wie wil nadenken over welke rollen en taken bij Dorpsbelangen belangrijk zijn? Als er een contactpersoon zich meldt bij gebiedsteamtenboer@groningen.nl kan het gebiedsteam mogelijk advies geven of doorverwijzen. 

Dorpsentree verfraaien Welkom in Winneweer

15-04-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee:

De dorpsentrees van Winneweer markeren, bijvoorbeeld met een bord ' Welkom in Winneweer' en ' Tot ziens in Winneweer'.

Status: een idee

Vraag aan de inwoners van Winneweer: 

Wat vind je van dit idee? Heb je suggesties? We kunnen zo'n bord laten maken tot dat de gehele openbare herinrichting gaat starten (na 2023). Hebben jullie nog andere wensen en ideeen om de entree in Winneweer wat mooier te maken? Is de behoefte aan dit idee?