Ideeën voor Ten Post

Verbetering Ommetje Ten Post-Winneweer

30-03-2023  •    1 reactie  •   •  Inge de Bruine  •  Ten Post

De werkgroep Ommetjes Ten Post doet onderzoek naar het verbeteren van de wandelingen vanuit Ten Post.

Ons eerste project betreft de route 'Oldersum/Schoenmakershorn'. In lekentaal: een betere wandelverbinding tussen Winneweer en Ten Post.

 Wij verwachten dat de veiligheid en bereikbaarheid van Winneweer vanuit Ten Post (en andersom) hierdoor ontzettend verbeterd wordt.

Daarnaast zien we mooie kansen voor natuurbeleving en historische educatie op dit pad. 

Geef ons uw stem!

Ledverlichting om het voetbalveld

15-11-2021  •    4 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

SV TEO is de sportvereniging van het dorp Ten Post. Al meer dan 100 jaar dé plek waar sport en ontmoeting bij elkaar komen. 

Wij vinden onze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Daarom willen wij investeren in duurzaamheid.

SV TEO wil graag de ouderwetse veldverlichting vervangen voor duurzame LED verlichting. Dit is niet alleen goed voor een betere wereld, maar levert de vereniging ook winst op. LED verlichting is namelijk minder duur in de portemonnee. Een welkome meevaller voor een kleine vereniging als de onze. 

Het idee is om de verlichting op korte termijn te vervangen en over een paar jaar mee te verhuizen naar de nieuwe sportvelden naast het nog te bouwen Huis van Ten Post. Zo heeft de investering in LED verlichting niet alleen winst voor de lange, maar ook voor de korte termijn. 

Duurzame Energie

14-07-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Projectbeschrijving: In de dorpsagenda 2018 staat dat Ten Post een energieneutraal en zelfvoorzienend dorp wil worden.

Opgehaald bij de bewoners op de inloopmarkt Ten Post op 8 juli 2021:

Aanvullende suggestie: - Kunnen we de Boorpotten van de NAM gebruiken voor verwarming?

Feedback: - Voorkom tweespalt in het dorp - Bewoners uiten hun zorg over het onderhoud en evt vervanging na de eerste investering en de subsidie is opgedroogd. - Er worden zorgen geuit over het draagvlak voor een zelfvoorzienend dorp tav energievoorziening.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Hoe denkt u hierover?

Wandelen en water

14-07-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Suggesties opgehaald van bewoners op de inloopmarkt Ten Post op 8 juli 2021

Projectbeschrijving: Maak een natuurwandelroute langs de Ten Poster AE en Damsterdiep Zuidzijde aan de westkant. Een wandelbrug over het Damsterdiep ter hoogte van Rijksweg 123. Faciliteeer de watersport, ook in Ten Post.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Wie heeft suggestioes hoe we eea kunnen reliseren?

 

Maak samen met bewoners plannen voor de Nije Buurt

14-07-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Opgehaald 8 juli op de inloopmarkt in Ten Post bij verschillende bewoners

In de Nije buurt worden de komende jaren de woningen versterkt dan wel gesloopt en nieuw terug gebouwd. De twee scholen verdwijnen en komen niet op deze plaats terug.

Suggestie. Maak samen met de bewoners plannen voor een centrale speelvoorziening in de wijk, behoud daarbij de twee kleine locaties. Laat ons meedenken hoe we het gebeid waar nu de Lessenaar nog staat wordt ingevuld.

Maak een verkeersregime voor de NIje Buurt waarin stapvoets gereden wordt. Houdt daaarbij rekening met de heraanleg van straten nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Zorg dat er niet te hard gereden wordt.

Vraag, Wie wil er meedenken over hoe dit eruit moet gaan zien?

Maak een kort rondje

13-02-2023  •    Geen reacties  •   •  tp2  •  Ten Post

Ik stel voor het rondje, rond het sportveld in Ten Post aan te vullen met een schelpenpad.

Er ontbreekt nu nog een stukje achterlangs het eerste veld. Dat is nu nog een onvlak graspad, waar je goed uit moet kijken waar je loopt.

In Ten Post wordt veel gebruik gemaakt van het wandelpad door het bos van Ten Post.

Als bovenstaand idee wordt uitgevoerd is het ook mogelijk een kort rondje te lopen.

Dat is voor oudere mensen wel fijn, nog mooier zou het zijn als daar ook een bankje op de korte rondje zou worden geplaatst.

Verkeersinitiatief 't Streekje - Rijksweg

19-10-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

’t Streekje is een bewonersinitiatief aan de Rijksweg in Ten Post (stuk tussen afrit van Ten Boer tot kruising B. Kuiperweg) die zich in willen zitten voor een verkeersveiliger Rijksweg. ’t Streekje bestaat uit vijf initiatiefnemers, maar hebben contact met bijna het hele stuk van de Rijksweg.

Zij constateren het volgende:

 • (Landbouw)-verkeer rijdt structureel te hard. Ook wordt er geen snelheid geminderd in overgang van 50-30 km/p.u. 
 • Trottoir ligt er niet meer goed in, waardoor voetgangers uitwijken naar de weg. Dit levert gevaarlijke situaties op
 • Landbouwverkeer kan elkaar bijna niet meer kruizen
 • Landbouwverkeer wordt in de spits omgeleid door Ten Post heen en van de N-weg af, waarom?
 • Stuk voetpad in 30 km zone is te smal, kan niet als voetpad worden gebruikt en auto’s parkeren er, waardoor voetgangers over de weg moeten lopen. Levert onoverzichtelijke situaties op.
 • Bij kom-bord ingang Ten Post houdt het voetpad op, willen ze graag doortrekken richting fietspad N-weg.
 • Onveilige situaties bij drie algemene steigers, want riet is hoog en spelende kinderen > onoverzichtelijk
 • Er ontstaat wateroverlast, omdat putdeksels hoger liggen dan voetpad op sommige stukken. 

 

Verkeersveiligheid Ten Post

14-07-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Projectbeschrijving:

Doel uit de Dorpsagenda 2018: Een autoluw, groen en aantrekkelijk dorp.

Suggesties opgehaald 8 juli bij diverse bewoners uit Ten Post

 •  Hef het trekkerverbod op bij de splitsing N360 Rijksweg
 • Geen zwaar en of landbouwverkeer door het dorp
 • Doe iets aan de te hoge snelheden op de Rijksweg ter hoogte van de B. Kuiperweg.
 • Zorg dat het nieuwe Rereinders straks een logische toegang krijgt
 • Plaats een spiegel bij de kruising B. Kui[perweg Rijksweg

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp:

Pannakooi voor de jeugd

14-07-2021  •    7 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Wij hebben de lang gekoesterde wens om de jeugd van Ten Post een Pannakooi te bieden waar je elkaar ontmoet en waar je op een speelse manier kennis maakt met voetbal.

De club heeft zelf druk gespaard voor de Pannakooi, maar wij kunnen de kosten niet zelf dragen. Daarom zouden wij graag subsidie willen hebben, zodat wij de Pannakooi eindelijk kunnen bouwen. Onze jeugd is dan een geweldige plek in het dorp rijker. Geef daarom je steun aan dit voorstel!

 

 

Kroniek 'Versterkt Ten Post'

20-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Kroniek ‘Versterkt Ten Post’

Op dit moment heeft de versterkingsoperatie de dorpen Ten Post en Lellens voor een groot deel in zijn greep. Ook Winneweer, Kröddeburen en Wittewierum zullen er niet aan ontkomen. Inmiddels zijn de eerste resultaten opgeleverd.

Tijdens de ingrijpende versterkingsopgave, die ook voor veel bewoners in ten Post een zware opgave is,  wil de Historische Vereniging de verandering van woningen en woonomgeving laten zien als een stap vooruit. We willen laten zien dat er sprake is van kwaliteitsverbetering van onze woningen en onze woonomgeving. Dit is een belangrijke fase in de bebouwingsgeschiedenis van ons gebied.

Wat is ons idee?

Tijdschrift 

We willen de komende jaren periodiek een ‘glossy’ tijdschrift huis-aan-huis verspreiden waarin we alle gerealiseerde versterkingen laten zien. We beschrijven telkens kort de versterking van het pand en we geven informatie over de voorafgaande geschiedenis van het gebouw. Dat willen we vooral  doen met veel historische foto’s.

Naast de verhalen over (groepen) woningen, willen we ook andere gebouwen en bouwsels rondom Ten Post beschrijven zoals Van wierden via Heerden en borgen naar kerken, molens, bruggen, scholen en fabrieken. Zo ontstaat een complete bebouwingsgeschiedenis van ons gebied. Aan het eind van de versterkingsopgave willen we van alle verschenen artikelen een geheel maken. Een boek met de geschiedenis van de bebouwing van ons gebied, die we dan uiteindelijk als onze eigen geschiedenis zullen zien. Een kroniek van versterkt Ten Post.

Doe je mee?

Iedereen kan hieraan meewerken! Is jouw woning inmiddels versterkt? Stuur ons foto’s en één of meer korte verhaaltjes, dan nemen we dat (eventueel in overleg aangepast) in de eerstvolgende editie van de Kroniek op. Je mag die beschrijving ook aan ons overlaten, dat doen we dan uiteraard in overleg met jou.

En, je kunt ook méér doen. Het is duidelijk dat zo’n uitgave veel werk met zich meebrengt. De historische vereniging wil dit dan ook graag samen met andere bewoners doen. Doe jij als fotograaf, schrijver of redacteur (of een combinatie daarvan) mee? Je bent meer dan welkom!

Wil je meer weten?  Stuur een mail naar ank.haagsma@planet.nl

Namen de cultuurhistrorische vereniging Ten Post, Ank Haagsma en Vadan de Bruijn