Ideeën voor Ten Post

Verbetering Ommetje Ten Post-Winneweer

30-03-2023  •  4 reacties  •  Inge de Bruine  •  Ten Post

De werkgroep Ommetjes Ten Post doet onderzoek naar het verbeteren van de wandelingen vanuit Ten Post.

Ons eerste project betreft de route 'Oldersum/Schoenmakershorn'. In lekentaal: een betere wandelverbinding tussen Winneweer en Ten Post.

 Wij verwachten dat de veiligheid en bereikbaarheid van Winneweer vanuit Ten Post (en andersom) hierdoor ontzettend verbeterd wordt.

Daarnaast zien we mooie kansen voor natuurbeleving en historische educatie op dit pad. 

Geef ons uw stem!

Verkeersveiligheid Ten Post

14-07-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Projectbeschrijving:

Doel uit de Dorpsagenda 2018: Een autoluw, groen en aantrekkelijk dorp.

Suggesties opgehaald 8 juli bij diverse bewoners uit Ten Post

 •  Hef het trekkerverbod op bij de splitsing N360 Rijksweg
 • Geen zwaar en of landbouwverkeer door het dorp
 • Doe iets aan de te hoge snelheden op de Rijksweg ter hoogte van de B. Kuiperweg.
 • Zorg dat het nieuwe Rereinders straks een logische toegang krijgt
 • Plaats een spiegel bij de kruising B. Kui[perweg Rijksweg

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp:

Verkeersinitiatief 't Streekje - Rijksweg

19-10-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

’t Streekje is een bewonersinitiatief aan de Rijksweg in Ten Post (stuk tussen afrit van Ten Boer tot kruising B. Kuiperweg) die zich in willen zitten voor een verkeersveiliger Rijksweg. ’t Streekje bestaat uit vijf initiatiefnemers, maar hebben contact met bijna het hele stuk van de Rijksweg.

Zij constateren het volgende:

 • (Landbouw)-verkeer rijdt structureel te hard. Ook wordt er geen snelheid geminderd in overgang van 50-30 km/p.u. 
 • Trottoir ligt er niet meer goed in, waardoor voetgangers uitwijken naar de weg. Dit levert gevaarlijke situaties op
 • Landbouwverkeer kan elkaar bijna niet meer kruizen
 • Landbouwverkeer wordt in de spits omgeleid door Ten Post heen en van de N-weg af, waarom?
 • Stuk voetpad in 30 km zone is te smal, kan niet als voetpad worden gebruikt en auto’s parkeren er, waardoor voetgangers over de weg moeten lopen. Levert onoverzichtelijke situaties op.
 • Bij kom-bord ingang Ten Post houdt het voetpad op, willen ze graag doortrekken richting fietspad N-weg.
 • Onveilige situaties bij drie algemene steigers, want riet is hoog en spelende kinderen > onoverzichtelijk
 • Er ontstaat wateroverlast, omdat putdeksels hoger liggen dan voetpad op sommige stukken. 

 

Maak samen met bewoners plannen voor de Nije Buurt

14-07-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Opgehaald 8 juli op de inloopmarkt in Ten Post bij verschillende bewoners

In de Nije buurt worden de komende jaren de woningen versterkt dan wel gesloopt en nieuw terug gebouwd. De twee scholen verdwijnen en komen niet op deze plaats terug.

Suggestie. Maak samen met de bewoners plannen voor een centrale speelvoorziening in de wijk, behoud daarbij de twee kleine locaties. Laat ons meedenken hoe we het gebeid waar nu de Lessenaar nog staat wordt ingevuld.

Maak een verkeersregime voor de NIje Buurt waarin stapvoets gereden wordt. Houdt daaarbij rekening met de heraanleg van straten nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Zorg dat er niet te hard gereden wordt.

Vraag, Wie wil er meedenken over hoe dit eruit moet gaan zien?

Ledverlichting om het voetbalveld

15-11-2021  •  4 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

SV TEO is de sportvereniging van het dorp Ten Post. Al meer dan 100 jaar dé plek waar sport en ontmoeting bij elkaar komen. 

Wij vinden onze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Daarom willen wij investeren in duurzaamheid.

SV TEO wil graag de ouderwetse veldverlichting vervangen voor duurzame LED verlichting. Dit is niet alleen goed voor een betere wereld, maar levert de vereniging ook winst op. LED verlichting is namelijk minder duur in de portemonnee. Een welkome meevaller voor een kleine vereniging als de onze. 

Het idee is om de verlichting op korte termijn te vervangen en over een paar jaar mee te verhuizen naar de nieuwe sportvelden naast het nog te bouwen Huis van Ten Post. Zo heeft de investering in LED verlichting niet alleen winst voor de lange, maar ook voor de korte termijn. 

Pannakooi voor de jeugd

14-07-2021  •  7 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Wij hebben de lang gekoesterde wens om de jeugd van Ten Post een Pannakooi te bieden waar je elkaar ontmoet en waar je op een speelse manier kennis maakt met voetbal.

De club heeft zelf druk gespaard voor de Pannakooi, maar wij kunnen de kosten niet zelf dragen. Daarom zouden wij graag subsidie willen hebben, zodat wij de Pannakooi eindelijk kunnen bouwen. Onze jeugd is dan een geweldige plek in het dorp rijker. Geef daarom je steun aan dit voorstel!

 

 

Wandelen en water

14-07-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Suggesties opgehaald van bewoners op de inloopmarkt Ten Post op 8 juli 2021

Projectbeschrijving: Maak een natuurwandelroute langs de Ten Poster AE en Damsterdiep Zuidzijde aan de westkant. Een wandelbrug over het Damsterdiep ter hoogte van Rijksweg 123. Faciliteeer de watersport, ook in Ten Post.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Wie heeft suggestioes hoe we eea kunnen reliseren?

 

ABRI opknappen en steiger toegankelijk maken voor mensen met een beperking

15-11-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Suggesties gedaan door bewoners op de inloopmarkt in Ten Post op 8 juli 2021

De vervallen ABRI aan de Rijksweg opknappen, evenals de steiger, zodanig dat deze ook voor mensen met een beperking toegankelijk is.

Maak een kort rondje

13-02-2023  •  2 reacties  •  tp2  •  Ten Post

Ik stel voor het rondje, rond het sportveld in Ten Post aan te vullen met een schelpenpad.

Er ontbreekt nu nog een stukje achterlangs het eerste veld. Dat is nu nog een onvlak graspad, waar je goed uit moet kijken waar je loopt.

In Ten Post wordt veel gebruik gemaakt van het wandelpad door het bos van Ten Post.

Als bovenstaand idee wordt uitgevoerd is het ook mogelijk een kort rondje te lopen.

Dat is voor oudere mensen wel fijn, nog mooier zou het zijn als daar ook een bankje op de korte rondje zou worden geplaatst.

Broodnodige speeltuin voor alle kinderen!

21-01-2022  •  4 reacties  •  Inge de Bruine  •  Ten Post

Ten Post staat -straat voor straat- op z'n kop en dat blijft nog jaren zo.

De generatie kinderen die hier nu opgroeit zal zich onrust, bouwverkeer en blubber herinneren, maar wie weet kunnen hier ook mooie ervaringen aan vast zitten!

Laten we kijken wat mogelijk is om onze jeugd SNEL speelruimte te bieden. Momenteel zijn twee speeltuinen verwijderd en niet vervangen. Dit kan niet langer zo!

De kinderen van Ten Post hebben een plek nodig om te ontdekken, spelen en ontmoeten. Een veilige plek, uit de buurt van bouwverkeer. Wie weet valt er zelfs een tijdelijke ontmoetingsplek te realiseren voor mensen van alle leeftijden, met bijvoorbeeld groffe picknicktafels, een work out meubel of een pingpongtafel. Zo kunnen we contact houden tijdens het zomerfeest en vereenzamen mensen in Ten Post minder (gedurende lockdowns).

Een tijdelijke plek, die voldoet todat de Nije Buurt echt een parel wordt en de blijvende indrukwekkende speeltuin komt waar zo'n behoefte aan is. Bijvoorbeeld in de Tammmingstraat (waar niet gebouwd wordt) op het grote grasveld of bij de oude Lessenaar.