Ideeën voor Garmerwolde

Zonnepark Fledderbosch

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

https://zonneparkfledderbosch.nl/

Achter de waterzuivering, tussen Eemskanaal en Damsterdiep komt een grootschalig zonnepark. 50% van het park wordt lokaal eigendom in handen van Bronnen van Ons namens de Energiecoöperatie Ten Boer. Inwoners van Garmerwolde kunnen meebeslissen (o.a. via lidmaatschap ECTB) en meeprofiteren, zodat de opbrengsten bv. weer gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van leefbaarheid in en om het dorp.

Tips:

 • Gebruik opbrengsten voor centrale laadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen op het geplande theaterdakje bij de RWZI.
 • Maak verschillendewandelommetjes, of een informatieve wandelingen met qr-codes, of doe een kunstproject in dit gebied.
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de panelen zodat de grond verbetert ipv verslechtert, kruiden laten groeien.
 • Laat dit plan samengaan met beplanting van bomen en struiken zodat biodiversiteit een kans krijgt en zodat het zicht op dit park wordt onttrokken.
 • Wens voor bosrijk deel Fledderboschweg aan Kant van Ten Boer.
 • Wens voor besteding opbrengsten aan verduurzaming woningen.

Zorgen over overbelasting van het netwerk, opslag van energie, uitzicht en eventuele bodemverontreiniging.

Status:de vergunning en subsidie is afgegeven, er lopen nog enkele bezwaarprocedures, de financiering van het lokale eigendom is nog niet rond, er wordt bij de ECTB en Bronnen VanOns nog nagedacht over participatiemogelijkheden.

Vervolg de informatie is teruggekoppeld aan ECTB. Als Dorpsbelangen betrokken blijven via lidmaatschap ECTB (o.a. bij belangrijke besluiten ledenvergaderingen bezoeken, invloed uitoefenen).

Dorpsweg herinrichten

01-09-2021  •  6 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Wens voor een aantrekkelijke en veilige inrichting van de Dorpsweg. Veilig voor gezamenlijk weggebruik. Snelheidsbeperkingen. De stoep aan de stadskant verbreden (de lantaarnpalen zijn midden op de stoep geplaatst), meer parkeervakken, meer bloeiende perken. De grasbermen langs de Dorpsweg en het perkje bij het standbeeld ‘hond en haas’ biodivers inrichten.

Tips:

 • Misschien zoals in Thesinge (2x).
 • Gebruik bio-zaden voor bloeiende perken.
 • Misschien met een kleur fietsstroken aangeven.
 • Formele 30 km inrichting ervan maken.
 • Met parkeervakken wordt de straat overzichtelijker en veiliger.
 • Kleine bochten/slingers in de weg aanbrengen? 
 • Goed kijken naar snelheidsbeperkende inrichting.
 • De inrichting van de Dorpsweg uitbreiden naar de kruising met de Stadsweg.
 • Misschien kunnen aanwonenden overhangende struiken snoeien?

Zorgen:

 • Zorgen over of parkeervakken niet juist uitnodigen tot harder rijden.
 • Zorg over of de inrichting wel conform een doorgaande weg blijft.

Status: In de dorpsenquete van vj 2021 herkende bijna 75% de behoefte achter dit idee. Gemeente zoekt uit wanneer Dorpsweg aan onderhoud toe is. Waarschijnlijk duurt dit nog even. Onderzoeken of hier een apart project van gemaakt kan worden.

Hondenbeleid ontwikkelen?

04-05-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Hondenbeleid ontwikkelen? bv. omheinde losloopspeelplek maken, de gemeentelijke opruimplicht faciliteren met zakjes.

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Er zijn verschillende opmerkingen over honden gemaakt. Zowel qua behoefte aan losloopgebieden of een uitlaatveld (i.v.m. veiligheid en socializen) als aan een aanlijnplicht. Ook verschillende opmerkingen over hondenpoep en opruimplicht. Behoefte aan opruimmogelijkheden bv. vuilnisbak en plastic zakjes.

 

Actie: Het zou goed zijn als hier een groepje mee aan de slag zou gaan.

 

Wie: ?

 

Status: idee/behoefte

Historische wandeltocht

01-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Historische wandeltocht

Leer Garmerwolde kennen!

Aan de hand van een digitale routebeschrijving/brochure wandelt u langs de interessante plekken (gebouwen/objecten) die Garmerwolde rijk is. Plekken zoals de kerk, de school, een winkeltje, café de Unie, de melkfabriek, dorpshuis De Leeuw enzovoort. Over die plekken kan de wandelaar extra informatie krijgen door met een telefoon een QR-code te scannen: hoe lang staat het er al, wie woonde daar vroeger of welke functie had het in het dorp? Dit is een bekend recept: de Historische Commissie Garmerwolde heeft al diverse keren zo’n wandeling georganiseerd. Meestal tijdens de Monumentendagen. De extra informatie staat dan op een bordje dat op die Monumentendag bij de interessante plek hangt. Met de methode van de QR-code is die wandeling op alle dagen van het jaar te lopen. En de route is gemakkelijk met nieuwe informatie uit te breiden. De (hele kleine) QR-code staat dan bij dat gebouw op een stoeptegel, op een paaltje of op een steen.  Onderzocht wordt of de methode van de QR-code vervangen kan worden door een methode waarbij locatiebepaling met je telefoon voldoende is om de extra informatie op je beeldscherm te toveren.

Tips vanuit een paar Overlegavonden van het gebiedsteam met Garmerwolders in dorpshuis De Leeuw

 • Dit aanvullen met een papieren folder/wandelkaart voor mensen die niet digitaal zijn. Deze liggen dan bijvoorbeeld in een kastje bij de fietsenstalling, bij de Agrishop of bij de kerk. 
 • Misschien de school erbij betrekken en/of studenten van hbo/wo-opleidingen in de buurt. 
 • Bij de wandeling ook informatie geven over de uitspanningen in het dorp: het café, de melkfabriek en OSO (Ontvangstgebouw bij de kerk). En waar toiletten zijn.
 • Hier ook verhalen over de oorlog bij betrekken: bv. waar onderduikers ondergedoken hebben gezeten en waar gevochten is. 

Zorgen:

Er is enige zorg over 'te veel bordjes/paaltjes met QR-codes' in het dorp

Status

Ruim 78% van de respondenten van de dorpsenquête van voorjaar 2021 herkende de behoefte achter dit idee. De Historische Commissie is inmiddels samen met een projectteam van het Gebiedsteam gestart met de uitwerking. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de manier waarop VVV-Groningen haar wandelingen/brochures opzet.  En er vindt overleg/afstemming plaats met geïnteresseerden/gelijk-gestemden in de andere dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer via het projectteam. Verder is er hulp aangeboden vanuit het dorp voor de techniek achter de QR-codes (namen bij HV bekend). Het Gebiedsteam heeft toegezegd om dit project ‘Historische Wandeling Garmerwolde’ financieel te steunen. Het streven is om tijdens de Monumentendagen in September 2022 een pilot van de wandeltocht gereed te hebben. 

 

Alternatieve woonmogelijkheden, o.a. tiny houses, levensloopbestendig hofje

19-01-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uit enquête Dorpsbelangen juni 2021

Op een centrale locatie in het dorp een kleinschalig hofje realiseren voor levensloopbestendig wonen. Jong en oud woont samen in een mix van huur-en koopwoningen en helpt elkaar waar nodig. Evt. combineren met (of zelfs vervangen door) een Tiny house project en zorgen voor voorzieningen die (deels) ook voor andere dorpsbewoners toegankelijk zijn, zoals een fitnessruimte en een sauna en een mooie (biodiverse) (pluk-)tuin. Voor het plan is een ontwerp en een locatie op het oog. Realisatie is nog onzeker. 

Zorgen: Zorgen over betaalbaarheid. Zorg of het niet te veel woningen worden. Zorgen over of het de doorstroom wel gaat bevorderen zoals oorspronkelijk bedoeld. Zorg over overlast voor omwonenden. In huidige vorm teveel afhankelijk van 1 dorpsbewoner/ spelen teveel belangen.

Status: Wens, hofje is geprobeerd en is mislukt. Gemeente heeft wel grond gekocht op de plek waar het hofje was beoogd en staat open voor een nieuw initiatief.   

Ommetjes

01-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Extra wandel- en fietsommetjes met als doel de omgeving toegankelijker maken voor recreatie in de eigen omgeving. Liefst ook door weilanden en langs akkers.

Een paar opties:

Kardingermaar - Het pad langs de Kardingermaar/Edonbosje, en eventueel de Kardingermaar zelf, doortrekken tot aan de Rijksweg/aansluiting Damsterdiep; daarna verschillende opties, bijv. terug via het fietspad langs de Rijksweg (of via een nieuw aan te leggen wandelpad ernaast), of een oversteek creëren naar de Bronssluis/J. Slimsluis en de dijk, of het nieuwe pad halverwege laten aansluiten op het kunstwerk met de wilgen en daarna rechts via Noorddijkerweg of links Ruischerbrug weer terug. Een andere optie om het ommetje Kardingermaar af te maken zou zijn om bv. een bruggetje over het Maar te maken, (of over de sloot en dan vanaf de Stadsweg aan deze kant van de Maar blijven) en dan langs de akkers richting "boerderij van Pelleboer" (Dorpsweg 31) lopen. Voor een deel is hier al een soort pad langs de akkers, dat moet dan verlengd worden in overleg met grondeigenaren. Met een paar kleine aanpassingen zou je dan misschien ook richting het kerkhof / de kerk / pad naast Dorpsweg 67A kunnen lopen. Tips:

 • Indien het Maar wordt doorgetrokken: mogelijk peilverschillen Maar en Damsterdiep, misschien op te lossen met een watermolentje (zoals de molen Kikkoman in Leinwijk).
 • Voor de oudere mensen zou het fijn zijn als er ook een verhard ommetje zou komen dichter achter de huizen langs.
 • Als je door de weilanden gaat is dit misschien te combineren met een natuurleerpad.
 • Eventueel extra knotwilgen langs dit pad.  

Lanelandstermolen Van Lageweg naar molen en dan van de Langelandster molen naar de Stadsweg

 

Garmerwolde-Ellerhuizen - Maak een directe verbinding tussen Garmerwolde en Ellerhuizen, door de Lageweg te verlengen d.m.v. een fietstunneltje onder de N46 (Eemshavenweg). Dit zou een enorme uitbreiding betekenen van fiets- en wandelmogelijkheden (samen met Thesinge?).

 

Voetpad langs Dorpsweg - Een voetpad vanaf de kerk in aansluiting op de Stadsweg zorgt ervoor dat voetgangers niet langer over de rijbaan het dorp hoeven te verlaten, maar dat ze op een veilige en rustige manier de Stadsweg kunnen bereiken om daar tussen het groen van de weilanden te wandelen. Zou mooi zijn als dit ook nog gecombineerd kan met verbetering biodiversiteit. Tips:

 • Misschien pad door het ‘bosje van Werkman’ (NB: dat is de eigenaar van een stuk grond tussen - -Dorpsweg/Lageweg/Stadsweg)?
 • Kan de bebouwde komgrens naar het kruispunt met de Stadsweg?
 • Denk aan rollators etc.
 • Kan er ook wat extra verlichting komen?
 • Zorg over mogelijke verstoring vogels/ganzen.

 

Status: Grote behoefte aan ommetjes bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). Bij de gemeentelijk projectleider ommetjes onder de aandacht gebracht.

Wat is er nodig: Gezamenlijk verder brengen van deze ideeën door dorpsbewoners en gemeente. 

 

Foto: Unsplash.com

Fotograaf: Ochir-Erdene Oyunmedeg

Verbinding Boer Goensepad/Elema's pad- Stadsweg

03-02-2023  •  1 reactie  •  Ja Arends  •  Garmerwolde

Op dit moment kan je over de Dijk lopen. Helaas is het een groot deel van het jaar een "prudpad", nauwelijks begaanbaar. Door dit stuk 20cm op  te hogen met grint/schelpen (of met ander materiaal), moet het mogelijk zijn zonder al te vieze schoenen over deze essentiele verbinding te gaan. Bij de aanleg van de verbrede Stadsweg is dit ook ter sprake gekomen. Er zou toen een betonpad komen tussen beide fiets/wandel paden

Deelauto

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

In het dorp op een centrale plek laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen, met een standplaats voor een elektrische deelauto. Hiervoor kan worden aangesloten bij een bestaande partij (bijvoorbeeld Deelslee, Green Wheels of Mywheels). Met een abonnements-en reserveringssysteem vervallen de vaste lasten van een eigen auto en komt er een duurzaam alternatief beschikbaar en het gemak van een auto wanneer nodig. Kan ook uitgebreid naar elektrische scooters, een lijst met carpoolmogelijkheden, Automaatje (vrijwilligerssysteem van de ANWB).

Status: Is op DOTB besproken. Ook vb Loppersum.

Wat is er nodig: regie en aanjager vanuit gebiedsteam die een pilot start en daarin een trekkende rol neemt Eventueel samenwerking met ECTB verkennen vanuit Fledderbosch.

Recreatiemogelijkheden voor de jeugd

02-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Bewegen in de buitenlucht voor de jeugd in het dorp.

Bijvoorbeeld:Skatebaan: Het gladde strookje asfalt bij de Garmerhofals skate-baan inrichten. Met wat kleine aanpassingen aan de rand van de weg (een stoepje, een heuveltje en andere objecten waar overheen gesprongen kan worden) kunnen de skatekunsten hier geoefend worden.Zorg over geluidsoverlast en beperkt gebruik.

Andere ideeën die zijn genoemd:Panna-kooi, Tennisbaan, Weersbestendige tafeltennistafel

Wat is er nodig: een groepje uit het dorp die hier mee aan de slag wil (samen met gebiedsteam?).

Recreatiesteiger Damsterdiep

07-02-2022  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Het gebied rondom brug en dorpshuis aantrekkelijk en veilig maken voor recreatie (verpozen, zonnen, zwemmen). O.a. door een aanlegkade realiseren, bijv. door de steiger bij het café uit te breiden of te vernieuwen, aangevuld met een aanlegmogelijkheid voorhet Dorpshuis. Mensen uit het dorp en de omgeving kunnen aanmeren met hun bootje. Er kan een drankje worden gedaan op het terras bij het café of bij het dorpshuis. Na een verfrissende duik in het Damsterdiep spoel je je af onder de douche bij een mooi aangelegd strandje, om vervolgens op je handdoekje nog even van de zon te genieten.

 

Tips:

 • Kijk voor inspiratie bij Moeke Vaatstra, Zuidwolde.
 • Sfeerlampjes/lantaarns bij brug en café.
 • Denk aan parkeergelegenheid.
 • Denk aan toezicht/ehbo.
 • Denk aan rolstoelvriendelijkheid.
 • Hier de uitbater van de kroeg bij betrekken, ook om terras en kade op te knappen, om openingstijden te verbreden en om uitgebreidere kaart dan alleen cafetaria. Anders wellicht aandacht verleggen naar het Dorpshuis.
 • Ook Geweidehof betrekken, en andere aanwonenden.
 • Belangrijke rol gemeente.
 • Een voetgangersbrug (hoogholtje) erbij plaatsen voor een directe verbinding van de Oude Rijksweg en het zwemstrandje.
 • Een goede verbinding/veilige oversteek naar dorp hoort hier bij!
 • Eventueel combineren met iets met de molenstomp?
 • Zorg om krotten van boten (die niet van aanwonenden zijn) weren (elders een plek realiseren waar boten kunnen worden opgeknapt).
 • Zorg om geluidsoverlast en rommel, kan dit misschien niet beter bij de J. Slim sluis?
 • Zorg om combinatie bootjes en zwemmen, nu en in het nieuwe plan.
 • Zorg over meerwaarde voor het dorp, gaat dit niet (te) veel bezoekers trekken.

 

Status: Er is al heel lang sprake van dit project, al sinds de Damsterdiepvisie en het POP van provincie en gemeente. Er is ooit een ontwerp gemaakt dat als startpunt zou kunnen dienen maar misschien er moet ook nadrukkelijk naar alternatieven worden gekeken. Er is 62.5 k vanuit plusfonds Dijk, op rekening van de gemeente voor dit project.

 

Wat is er nodig: dit project vraagt om actieve bemoeienis en regie van gemeente: er zijn veel belangen en partijen mee gemoeid.