Ideeën voor Lellens

Aantrekkelijk maken van het kerkterrein en kerkhof in het dorp

22-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Er is een herstelproject gaande door het Groninger Landschap. Een aantal wensen zijn: herplanten bomen, vervangen betonnen toegangspad naar klinkerpaadje en het plaatsen van zitbankjes (in overleg met eigenaar).  

Status 

Idee en deels al in gang gezet 

Vraag aan / van het dorp

Welke wensen en ideeën zijn er wellicht nog meer? Zou u mee willen denken?  

Haventje - kanoroute langs Lellens realiseren

07-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 25 juni 2021

Projectbeschrijving: Het haventje aantrekkelijker maken en een kanoroute langs Lellens realiseren. 

Status: Wens

Vraag aan/van het dorp?: Hoe zou het haventje er uit moeten komen te zien? Hoe moet de kanoroute lopen en wat is hier voor nodig? Wie wil er meedenken en -doen?

 

Moestuin voor meer

09-09-2021  •  2 reacties  •  ES  •  Lellens

Het lijkt mij leuk om een moestuin aan te leggen met meer dorpsgenoten. Ieder zijn eigen tuin maar wel bij elkaar zodat je ideeën en ervaringen uit kan wisselen.

Het lijkt mij een mooie plek om dat tussen de Lellenster Maar en het betonpad( Lellenstermaar) te realiseren omdat er dan ook water voorhanden is.

Integrale herinrichting dorpshart Lellens

01-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

Projectomschrijving: Bewoners willen graag de uitstraling en sfeer in het dorp verfraaien door het terugbrengen van karakteristieke elementen en nieuwe bestrating. In dit proces moeten we rekening houden met de bouwstromen en de versterkingsaanpak.

Een aantal ideeën zijn:

 • Aanbrengen van een klinkerweg - apart aangegeven of verhoogde bestrating voor parkeren, dit zal een optische versmalling brengen, wat weer snelheidsremmend werkt.
 • Brug over Lellenster Maar weer zichtbaarder en karakteristieker maken - verschil in bestrating aanbrengen, tevens een snelheidsremmende werking.
 • Lantaarnpalen vervangen door nostalgische, gietijzeren exemplaren met led verlichting - eventueel met nachtverlichting, laat het nachts maar weer donkerder zijn.
 • Oplaadpalen voor elektrische auto’s. 
 • Betonnen paaltjes vervangen door karakteristieke, gietijzeren exemplaren.

Status: Bewoners hebben een eerste aanzet voor een uitgangspunt gemaakt. Vervolgens kan hiermee het gesprek worden gevoerd met de ontwerpers vanuit de gemeente.  

Vraag aan / van het dorp: Wie doet er mee en heeft er nog een wens of een goed idee?

Creëren wandelmogelijkheden in en rondom Lellens

22-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Wens voor het realiseren van een dorpsommetje. Lang het ommetje ook gebruik maken van informatiebordjes over historische, monumentale panden en objecten. Eventueel gebruik maken van nieuwe technologie; QR-codes. Zoiets is wenselijk voor het gehele gebied en omliggende dorpen, ook ter stimulatie van toerisme en fietsers.  

  Status

Idee 

Vraag aan / van het dorp

Welke wensen zijn er om deze ommetjes te realiseren? Wie wil er meedenken? Wie is er wellicht heel goed met QR-codes? 

Veilige fietsverbindingen naar en van Lellens

21-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

De wens om de  fietspaden die van Lellens richting de naastgelegen dorpen gaan gescheiden van de weg aan te leggen en daarnaast om het fietspad van Loppersum (schelpenpaadje) door te trekken richting de stad. 

Status

Wens 

Vraag aan / van het dorp

Wanneer is een fietsverbinding veilig? Wat is er nodig? Wie wil er meedenken? Zijn er rondom de fietsverkeersveiligheid nog andere aandachtspunten? 

Realiseren van informatiebordjes voor historische panden en objecten

07-09-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

Projectbeschrijving: Gebruik van informatie bordjesover historische, monumentale panden en objecten. Eventueel gebruik maken van nieuwe technologie; QR-codes. Zoiets is wenselijk voor het gehele gebied en omliggende dorpen, ook ter stimulatie van toerisme en fietsers.

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Hoe zouden deze bordjes er uit moeten komen te zien? Waar zouden deze geplaatst moeten worden?

Duurzame energie in Lellens

22-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Op veel daken in dorp liggen inmiddels zonnepanelen. Mocht er worden ingezet op het oprichten van energiecoöperatie of opwekken van gezamenlijke energie, kijken of er samenwerking gezocht kan worden met reeds bestaande coöperaties. 

Status

Wens 

Vraag aan het dorp

Welke wensen leven er in het dorp op het gebied van energieneutraal worden? Wie wil er meedenken en doen? 

Verbeteren aantrekkelijkheid openbare ruimte Lellens voor bewoners en passanten

22-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectbeschrijving

 • Het inzetten van maatregelen voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte voor bewoners en passanten.
 • Doorvoeren van Provinciaal beleid door het herplanten van bosschage en bomen; daar waar kan. In de afgelopen jaren zijn veel bosschage en bomen verwijderd. Herplanten van groen is voor mens en dier aantrekkelijk. Biodiversiteit is daarin wenselijk met gebruik van inheemse veldbloemen en bloeiende struiken in openbaar groen, speeltuin en bermen.
 • Ook aandacht voor bijen en insecten; een insectenhotel en bijenbloemen in de speeltuin.
 • Planten van eetbare vruchtenstruikjes.  

Status

Wens 

Vraag aan / van het dorp 

Wie heeft er wellicht nog meer suggesties om het groen in de openbare ruimte te verbeteren? Wie wil er meedenken en doen? 

Verkeersveiligheid in en om Lellens verbeteren

21-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Op een aantal plekken in en om het dorp is de verkeersveiligheid een aandachtspunt. De toegangswegen naar Lellens zijn smal, de bermen ook. Er is weinig ruimte voor fietsers en wandelaars. Het (landbouw-) verkeer wordt steeds groter en breder en geeft een gevoel van onveiligheid langs de wegen. Ook is de snelheid in het dorp een punt van aandacht. 

Vanuit het dorp wordt gedacht aan de volgende mogelijke oplossingen: 

 • Creëren van uitwijkplaatsen. Verharden van de bermen zodat meer ruimte gemaakt wordt.  

 • Door het aanbrengen van een klinkerweg in dorp zal de snelheid naar beneden gaan.  

 • Inzetten van ‘groot verkeer’ werende maatregelingen. Optisch versmallen van de doorgaande weg. Tevens weren van zwaar verkeer wat geen bestemmingsverkeer is. Bebording is hierin een optie.

Het gebiedsteam haakt collega’s van verkeer aan en kan samen met de bewoners een schouw organiseren. Wie wil hieraan meedoen? 

Status

Wens 

Vraag aan/van het dorp 

Zijn er nog andere plekken die aandacht nodig hebben? Hoe ervaart het dorp dit? Wilt u meedoen aan de schouw? Heeft u wellicht nog andere oplossingen in gedachten?