Ideeën voor Verkeer

Dit project heeft een bedrag van €61.429

OV-oplaadpunt transferium P+R Hoogkerk

06-05-2024  •  Geen reacties  •  SteinH  •  Verkeer

Het openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het stelt mensen in staat om te reizen voor werk, studie en recreatie. Een van de belangrijkste knooppunten in onze regio is het transferium P+R Hoogkerk, dat dagelijks wordt gebruikt door scholieren, studenten, werkenden en ouderen. Ondanks het belang van dit knooppunt, ontbreekt er een cruciale faciliteit: een OV-oplaadpunt.

Argumenten voor een OV-oplaadpunt op transferium P+R Hoogkerk:

  • Het eerste argument is dat er in heel de omgeving Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Vierverlaten en Leegkerk zich maar één OV-oplaadpunt bevindt. Deze kun je vinden bij de ingang van de Albert Heijn in het dorp. Dit is onhandig voor degenen wiens OV-chipkaart te weinig saldo heeft, vooral als ze ver van dit oplaadpunt wonen of werken.
  • Het tweede argument is dat veel reizigers, waaronder scholieren, studenten, werkenden maar ook ouderen, gebruik maken van het transferium P+R Hoogkerk. Het hebben van een OV-oplaadpunt op het transferium zou het voor hen gemakkelijker maken om hun OV-chipkaart snel op te laden wanneer deze te weinig saldo heeft (en dus niet helemaal naar de Albert Heijn moeten om de OV-chipkaart op te laden).
  • Het laatste argument voor een OV-oplaadpunt op het transferium P+R Hoogkerk is de toegankelijkheid. Op dit transferium komen bussen samen vanuit Groningen, Friesland en Drenthe. Het toevoegen van een OV-oplaadpunt zou het reizen met een OV-chipkaart voor de reizigers uit Noord-Nederland aanzienlijk gemakkelijker maken.

Het is dus duidelijk dat er een dringende behoefte is aan een OV-oplaadpunt op het transferium P+R Hoogkerk. Het zou niet alleen het gemak voor de huidige gebruikers vergroten, maar ook het openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor potentiële nieuwe OV-chipkaart gebruikers. Het is tijd dat we actie ondernemen om deze belangrijke faciliteit in ons Hoogkerk te realiseren.

Zie de bijlage voor de preciese locatie van het oplaadpunt op het transferium P+R Hoogkerk ↓

Drempels Jan Ensinklaan

16-05-2024  •  Geen reacties  •  Jente  •  Verkeer

Verkeersdrempels op de Jan Ensinklaan ter hoogte van de zebrapaden zodat kinderen veiliger naar school kunnen. Nu wordt er vaak te hard gereden.

Een veilige rotonde bij het Hoendiep

12-05-2024  •  Geen reacties  •  NielsH  •  Verkeer

Samenvatting

De rotonde op de kruising van het Hoendiep en Johan van Zwedenlaan is gevaarlijk. Fietsers moeten voorrang geven aan automobilisten. Er zit alleen veel te weinig ruimte tussen de rotonde en het fietspad (zie bovenstaande foto), waardoor je als fietser niet genoeg tijd hebt om in te schatten of je veilig kan oversteken. Dit maakt de rotonde onveilig. Mijn idee zou zijn om deze rotonde volgens de richtlijnen aan te passen, om zo weer een veilige situatie te creëren. Dit zou er ongeveer uitzien zoals de noordkant voor fietsers nu al is gemaakt (zie bijgevoegde pdf), maar dan aan alle 4 de kanten om zo voor iedereen weer een veilige rotonde te maken.

 

Probleem

De rotonde op de kruising van het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan is een belangrijke rotonde voor al het verkeer uit Hoogkerk. Deze rotonde is sinds de herinrichting een bron van gevaar en frustratie geworden. Auto’s hebben op deze rotonde voorrang op fietsers. In principe is dit niet verkeerd, maar dan moet het wel goed uitgevoerd worden. 

 

Bij de noordkant van de rotonde is dit al het geval. Hier is een aanpassing gemaakt, waardoor een fietser voldoende afstand heeft van de rotonde om te zien of hij/zij veilig kan oversteken. De andere drie oversteekplaatsen voor fietsers zitten veel te dicht bij de autorijbaan (zie bovenstaande foto) waardoor je als fietser niet kan zien of je veilig kan oversteken. Zelfs al zou je er op kunnen vertrouwen dat elke automobilist zijn knipperlicht aan doet (wat absoluut niet het geval is), dan nog voelt het altijd als een gok of je echt kan oversteken, zeker tijdens de spits. Dit is wachten op een ongeluk. Het is nu zelfs zo dat een aantal scholieren op de fiets die vanaf de zuidkant aan komen en rechtsaf het hoendiep op moeten, de rotonde mijden. Ze fietsen om via de U.T. Delfiaweg, omdat de rotonde tijdens de spits te gevaarlijk is.

 

Maar niet alleen als fietser is de rotonde gevaarlijk. Ook als automobilist is afslaan van de rotonde spannend als er fietsers met vaart aankomen. Dit resulteert in auto’s die alsnog de fietser voorrang geven. Dit maakt het nog onduidelijker voor de fietser en het verkeer op de rotonde stagneert dankzij de stilstaande auto.

 

Bovendien is de rotonde momenteel niet ingericht volgens de CROW richtlijnen. Deze richtlijnen zijn er om te zorgen dat verkeerssituaties veilig en herkenbaar zijn voor alle weggebruikers.

 

Idee

Mijn idee zou zijn om deze rotonde volgens de richtlijnen aan te passen, om zo weer een veilige situatie te creëren. Dit zou er ongeveer uitzien zoals de noordkant voor fietsers nu al is gemaakt (zie bijgevoegde pdf), maar dan aan alle 4 de kanten. De afstand tussen de rotonde en het fietspad wordt zo ± 10 meter, wat genoeg afstand is voor een veilige situatie. Zo heeft een fietser niet de neiging om door te fietsen, hij/zij moet immers een krappe bocht maken. Ook heeft de fietser dan voldoende tijd om te kijken of de auto inderdaad van de rotonde gaat en hij/zij dus niet kan oversteken. Zo kunnen we met zijn allen met een fijn gevoel over deze rotonde, zowel automobilist als fietser.

 

Verbetering oversteek Hegepad-J van Zwedenlaan

21-05-2024  •  Geen reacties  •  Carel  •  Verkeer

De oversteekplaats voor fietsers van het Hegepad in de Johan van Zwedenlaan is te gevaarlijk. Zowel als automobilist als als fietser maak ik regelmatig gerbuik van deze plaats. De automobilisten rijden er vaak te hard de heuvel af of trekken juist lekker door na de bocht als ze de bult op gaan. De fietsers schatten soms de snelheid niet goed in en moeten dan (met een groepje) op de kleine ruimte van de vluchtheuvel wachten. 's Winters is er ook nog verminderd zicht in het donker dus is de situatie nog gevaarlijker.

Volgens mij zou dit probleem minder groot zijn als dit oversteekpunt net zo wordt ingericht als boven op de bult; dus met verkeersdrempels of -plateaus, duidelijke waarschuwingsborden, eventueel in oranje knipperlicht (voor de dondere momenten.

Begaanbaar maken van de stoepen van Gravenburg naar de Begraafplaats.

14-05-2024  •  Geen reacties  •  Leon Hilarides-Batista Patterson  •  Verkeer

En op de rotonde in Gravenburg.

Nu kun je er niet langs met een kinderwagen of rollator en moet je over de drukke weg. Dit is gevaarlijk.

Uitgevoerd door de indiener.

 

Wandelpad langs de Eemsgolaan en Peizerweg om veilig naar P+R te kunnen

16-05-2024  •  Geen reacties  •  Dion de Poel  •  Verkeer

Langs de Zuiderweg is een wandelpad die stopt bij de Willem Reindersstraat. Vanaf De Buitenhof loopt er langs de Eemsgolaan een wandelpad, maar deze stopt na het viaduct onder de busbaan van de Peizerweg. Voetgangers die naar P+R Hoogkerk willen of naar de Bushalte Eemsgolaan moeten een heel stuk over het fietspad lopen. Dit geldt ook voor mensen die de hond uitlaten of personeel van de nabijgelegen bedrijven die in de pauze een rondje lopen. Door de toename van het aantal snelle fietsen is dit niet meer zo veilig. Ook omdat ze in dit deel op het fietspad moeten en niet op de rijbaan. Ons idee is om een wandelpad te maken wat aansluit aan het pad vanaf de Willem Reindersstraat en aansluit op de stoep van de Eemsgolaan. Tevens kan het wandelpad uitgebreid worden langs de busbaan aan de Peizerweg en het fietspad wat uitkomt op de Johan van Zwedenlaan. Als De Suikerzijde verder in ontwikkeling is zou het wandelpad ook die kant op kunnen langs de Johan van Zwedenlaan.

Artist impression stationsgebied Hoogkerk

22-04-2024  •  Geen reacties  •  Kjvinke@aol.nl  •  Verkeer

Hoe zou een station in Hoogkerk eruit zien? Wat moet er dan gebeuren en welke gevolgen heeft dat? We willen graag een artist impression laten maken hoe het stationsgebied in Hoogkerk eruit zou kunnen zien.

Voordelen van een stationsgebied in Hoogkerk:

  • Goede aansluiting met de bus op transferium P+R Hoogkerk
  • Fietsflat: afname van druk op het Hoofdstation Groningen (studenten).
  • Fietstunnel Zuiderweg: hiermee bereik je dat de gelijkvloerse spoorwegovergang verdwijnt. Dit sluit aan bij het beleid van ProRail. Vermindert forenzenverkeer door het centrum van Hoogkerk. Zie ook het voorbeeld van Zuidhorn en Aduard waar een ringweg is aangelegd om forenzenverkeer om te leiden.
  • Binnenstedelijk bouwen.  Sluit aan bij het beleid van de overheid. In de bebouwing is dan ruimte voor eenpersoonshuishoudens, kleine gezinnen, studenten en ouderenwoningen.
  • Verbetering en herinrichting centrumfunctie voor Hoogkerk: er komt een marktplein/ parkeerplaats, monument en grote vijver. Dit biedt ruimte voor publieke en sociale ontmoeting.