Ideeën voor Garmerwolde

Recreatiemogelijkheden voor de jeugd

02-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Bewegen in de buitenlucht voor de jeugd in het dorp.

Bijvoorbeeld:Skatebaan: Het gladde strookje asfalt bij de Garmerhofals skate-baan inrichten. Met wat kleine aanpassingen aan de rand van de weg (een stoepje, een heuveltje en andere objecten waar overheen gesprongen kan worden) kunnen de skatekunsten hier geoefend worden.Zorg over geluidsoverlast en beperkt gebruik.

Andere ideeën die zijn genoemd:Panna-kooi, Tennisbaan, Weersbestendige tafeltennistafel

Wat is er nodig: een groepje uit het dorp die hier mee aan de slag wil (samen met gebiedsteam?).

Dijkpark

07-02-2022  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Een opvallende locatie houdt het dorp levendig. Op het stukje grond naast de waterzuivering vormen een duurzaam ontworpen uitkijktoren (met o.a. riet) en een tribune in de dijk, de belangrijkste items voor een permanente theaterlocatie. Hier kunnen concerten of voorstellingen plaatsvinden. Hooguit 1 of 2x per jaar is het idee, of voor kleinschalige projectjes wellicht vaker. De rest van de tijd vormt deze locatie een groene en bloeiende verbinding tussen de Fledderboschweg en de dijk. Voor dit plan is al geld gereserveerd, een ontwerp gereed en toestemming van de grondeigenaar.

Opmerkingen/ zorgen:

 • Wie betaalt de verzekering en is verantwoordelijk voor evt. ongelukken vanaf/met/bij de toren?
 • 1 of 2 keer per jaar een evenement is te weinig. 
 • Dorpsbelangen moet dit niet in eigen beheer nemen.
 • Wie worden de gebruikers? 
 • Afgelegen locatie kan leiden tot ongewenste activiteiten, vóór verdere actie eerst behoefte aan dit initiatief verder peilen; 
 • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en voor het organiseren van activiteiten? Omwonenden hebben er last van, te weinig theateractiviteiten om dit te rechtvaardigen. 
 • Evt.combineren met zicht op en informatie over de Waterzuivering.  
 • Bouw aan de andere kant van het kanaal ook zo'n toren en verbindt die met elkaar zodat er een brug ontstaat over het Eemskanaal
 • Alleen theater, zonder toren. 
 • Evt. combineren met skatepark, BMXbaan of soort festivalterrein met tiny houses. 
 • Denk aan fietsenstalling mogelijkheden, vuilnisbakken en natuurherstel. 
 • Kijk wat de ervaringen elders zijn met zo'n locatie. Ook na de bouw is het denk ik goed om af en toe te kijken wat de ervaringen zijn.- ik denk dat het merendeel van het dorp hier niet zoveel mee heeft, maar omdat het ooit subsidie heeft gekregen men wil dat het er komt. Ik betwijfel de meerwaarde voor het dorp en zie er meer heil in om een groter bedrag te reserveren voor zandstrand en haventje bij de brug. Liever een plan goed uitgevoerd, dan blijven sleuren aan twee.
 • Liever bankjes langs de dorpsommetjes dan een uitkijktoren.
 • Niet doen! Vanwege de bouw van de waterinlaat en de plannen voor een zonnepark is dit idee deels door de tijd ingehaald. Daarbij zijn de direct omwonenden niet te spreken over dit plan (vraag maar na) vanwege de extra overlast (terwijl het plan nota bene wordt gefinancierd door middelen die zijn bedoeld om omwonenden te compenseren voor de extra overlast van de RWZI). Daarbij vinden er in Garmerwolde niet zo veel theateractiviteiten plaats dat deze dit plan zouden rechtvaardigen.
 • Worden alle boompjes die op dit terrein staan dan weer gerooid? Dat zou jammer zijn! En er is nu net een bouwsel op de dijk gerealiseerd bij de waterzuivering. Lelijk als daar een toren naast komt te staan.
 • Grote onzin. Trekt alleen maar vandalisme aan. Zonde van het geld. Zet maar meer bomen langs het slingerpaadje, daar hebben we veel meer aan.

Status: Dit plan is ingediend en gehonoreerd met 62.5k subsidie vanuit de commissie die namens de gemeente Ten Boer het compensatiefonds voor de dijk aan een ‘herkenbaar gebaar’ heeft toegekend. Er zijn twee dorpsbewoners die hier al heel lang aan trekken. Waterschap is akkoord, gemeente heeft aangegeven geen eigenaarschap te willen. Dorpsbelangen verkent mogelijkheid/wenselijkheid voor eigenaarschap en wil dit dan evt. in stemming brengen op een ledenvergadering. 

Wat is nodig: Er is betrokkenheid gewenst van enkele (theater-)mensen/culturele sector uit het dorp, die ook mogelijkheden zien het te gaan beheren/gebruiken. Als dorpsbelangen geen eigenaar wordt dan zijn mensen nodig die een entiteit hiervoor willen oprichten, entiteit moet eigenaar worden van de toren, daarin moeten ook de vergunningen en verzekeringen worden ondergebracht en namens die entiteit moet extra subsidie worden geregeld voor de realisatie.  Ook overleg nodig met aanwonenden over zorgen, ideeën en behoeften.

 

Aanvullingen Dijk/dijkpark

 • Slinger/wandelpad bij de dijk aanduiden als voetpad (fietsers ed. weren)
 • Bord fietspad op de dijk richting Woltersum (gemotoriseerd verkeer weren) met daarbij een bordje ‘gezamenlijk gebruik met wandelaars’ tussen het deel Grasdijkweg en RWZI. (zie vb. bij Ruischerbrug)
 • Wat meer (bloeiende) stuiken langs het wandelpad langs de Eemskanaaldijk.

Actie:met gebiedsteam overleggen en met waterschap

Ommetjes

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Extra wandel- en fietsommetjes met als doel de omgeving toegankelijker maken voor recreatie in de eigen omgeving. Liefst ook door weilanden en langs akkers.

Een paar opties:

Kardingermaar - Het pad langs de Kardingermaar/Edonbosje, en eventueel de Kardingermaar zelf, doortrekken tot aan de Rijksweg/aansluiting Damsterdiep; daarna verschillende opties, bijv. terug via het fietspad langs de Rijksweg (of via een nieuw aan te leggen wandelpad ernaast), of een oversteek creëren naar de Bronssluis/J. Slimsluis en de dijk, of het nieuwe pad halverwege laten aansluiten op het kunstwerk met de wilgen en daarna rechts via Noorddijkerweg of links Ruischerbrug weer terug. Een andere optie om het ommetje Kardingermaar af te maken zou zijn om bv. een bruggetje over het Maar te maken, (of over de sloot en dan vanaf de Stadsweg aan deze kant van de Maar blijven) en dan langs de akkers richting "boerderij van Pelleboer" (Dorpsweg 31) lopen. Voor een deel is hier al een soort pad langs de akkers, dat moet dan verlengd worden in overleg met grondeigenaren. Met een paar kleine aanpassingen zou je dan misschien ook richting het kerkhof / de kerk / pad naast Dorpsweg 67A kunnen lopen. Tips:

 • Indien het Maar wordt doorgetrokken: mogelijk peilverschillen Maar en Damsterdiep, misschien op te lossen met een watermolentje (zoals de molen Kikkoman in Leinwijk).
 • Voor de oudere mensen zou het fijn zijn als er ook een verhard ommetje zou komen dichter achter de huizen langs.
 • Als je door de weilanden gaat is dit misschien te combineren met een natuurleerpad.
 • Eventueel extra knotwilgen langs dit pad.  

Lanelandstermolen Van Lageweg naar molen en dan van de Langelandster molen naar de Stadsweg

 

Garmerwolde-Ellerhuizen - Maak een directe verbinding tussen Garmerwolde en Ellerhuizen, door de Lageweg te verlengen d.m.v. een fietstunneltje onder de N46 (Eemshavenweg). Dit zou een enorme uitbreiding betekenen van fiets- en wandelmogelijkheden (samen met Thesinge?).

 

Voetpad langs Dorpsweg - Een voetpad vanaf de kerk in aansluiting op de Stadsweg zorgt ervoor dat voetgangers niet langer over de rijbaan het dorp hoeven te verlaten, maar dat ze op een veilige en rustige manier de Stadsweg kunnen bereiken om daar tussen het groen van de weilanden te wandelen. Zou mooi zijn als dit ook nog gecombineerd kan met verbetering biodiversiteit. Tips:

 • Misschien pad door het ‘bosje van Werkman’ (NB: dat is de eigenaar van een stuk grond tussen - -Dorpsweg/Lageweg/Stadsweg)?
 • Kan de bebouwde komgrens naar het kruispunt met de Stadsweg?
 • Denk aan rollators etc.
 • Kan er ook wat extra verlichting komen?
 • Zorg over mogelijke verstoring vogels/ganzen.

 

Status: Grote behoefte aan ommetjes bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). Bij de gemeentelijk projectleider ommetjes onder de aandacht gebracht.

Wat is er nodig: Gezamenlijk verder brengen van deze ideeën door dorpsbewoners en gemeente. 

Deelauto

03-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

In het dorp op een centrale plek laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen, met een standplaats voor een elektrische deelauto. Hiervoor kan worden aangesloten bij een bestaande partij (bijvoorbeeld Deelslee, Green Wheels of Mywheels). Met een abonnements-en reserveringssysteem vervallen de vaste lasten van een eigen auto en komt er een duurzaam alternatief beschikbaar en het gemak van een auto wanneer nodig. Kan ook uitgebreid naar elektrische scooters, een lijst met carpoolmogelijkheden, Automaatje (vrijwilligerssysteem van de ANWB).

Status: Is op DOTB besproken. Ook vb Loppersum.

Wat is er nodig: regie en aanjager vanuit gebiedsteam die een pilot start en daarin een trekkende rol neemt Eventueel samenwerking met ECTB verkennen vanuit Fledderbosch.

Outdoorfitness

02-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

De mogelijkheden om te sporten in het dorp vergroten met outdoor fitness toestellen (inclusief spinningfiets), op een zichtbare plekin het dorp, zoals naast het voetbalveld (of andere suggesties: meest voor de hand liggende plek, bij gymzaal en voetbalveld (andere suggesties: langs het pad langs de Eemskanaaldijk of bij het veldje aan de Oude Rijksweg of bij Garmerhof). In plaats van naar de sportschool te gaan kan men nu in de buitenlucht werken aan conditie en gezondheid.

De toestellen worden degelijk en vandalisme bestendig uitgevoerd en clubs uit de omgeving, of de school, hebben de mogelijkheid om er begeleide sportlessen aan te bieden.

Aandachtspunt:

 • wie wordt eigenaar, bij voorkeur gemeente;
 • afspraken maken over onderhoud.

Status: er zijn een aantal mensen met dit plan begonnen

Wat is er nodig: duidelijkheid over een locatie en over eigenaarschap door de gemeente.

Historische wandeltocht

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Historische wandeltocht

Leer Garmerwolde kennen!

Aan de hand van een digitale routebeschrijving/brochure wandelt u langs de interessante plekken (gebouwen/objecten) die Garmerwolde rijk is. Plekken zoals de kerk, de school, een winkeltje, café de Unie, de melkfabriek, dorpshuis De Leeuw enzovoort. Over die plekken kan de wandelaar extra informatie krijgen door met een telefoon een QR-code te scannen: hoe lang staat het er al, wie woonde daar vroeger of welke functie had het in het dorp? Dit is een bekend recept: de Historische Commissie Garmerwolde heeft al diverse keren zo’n wandeling georganiseerd. Meestal tijdens de Monumentendagen. De extra informatie staat dan op een bordje dat op die Monumentendag bij de interessante plek hangt. Met de methode van de QR-code is die wandeling op alle dagen van het jaar te lopen. En de route is gemakkelijk met nieuwe informatie uit te breiden. De (hele kleine) QR-code staat dan bij dat gebouw op een stoeptegel, op een paaltje of op een steen.  Onderzocht wordt of de methode van de QR-code vervangen kan worden door een methode waarbij locatiebepaling met je telefoon voldoende is om de extra informatie op je beeldscherm te toveren.

Tips vanuit een paar Overlegavonden van het gebiedsteam met Garmerwolders in dorpshuis De Leeuw

 • Dit aanvullen met een papieren folder/wandelkaart voor mensen die niet digitaal zijn. Deze liggen dan bijvoorbeeld in een kastje bij de fietsenstalling, bij de Agrishop of bij de kerk. 
 • Misschien de school erbij betrekken en/of studenten van hbo/wo-opleidingen in de buurt. 
 • Bij de wandeling ook informatie geven over de uitspanningen in het dorp: het café, de melkfabriek en OSO (Ontvangstgebouw bij de kerk). En waar toiletten zijn.
 • Hier ook verhalen over de oorlog bij betrekken: bv. waar onderduikers ondergedoken hebben gezeten en waar gevochten is. 

Zorgen:

Er is enige zorg over 'te veel bordjes/paaltjes met QR-codes' in het dorp

Status

Ruim 78% van de respondenten van de dorpsenquête van voorjaar 2021 herkende de behoefte achter dit idee. De Historische Commissie is inmiddels samen met een projectteam van het Gebiedsteam gestart met de uitwerking. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de manier waarop VVV-Groningen haar wandelingen/brochures opzet.  En er vindt overleg/afstemming plaats met geïnteresseerden/gelijk-gestemden in de andere dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer via het projectteam. Verder is er hulp aangeboden vanuit het dorp voor de techniek achter de QR-codes (namen bij HV bekend). Het Gebiedsteam heeft toegezegd om dit project ‘Historische Wandeling Garmerwolde’ financieel te steunen. Het streven is om tijdens de Monumentendagen in September 2022 een pilot van de wandeltocht gereed te hebben. 

 

Boer Goensepad

07-02-2022  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het bruggetje en fietspad zo verbreden dat ook bredere fietsen erover heen kunnen en fietsen elkaar veilig kunnen passeren. Zoeken naar een oplossingdie het mogelijk maakt elkaar te passeren maar die het niet onnodig breed maakt, kan bv. ook gezocht worden in een betonstrook waar groen doorheen kan. De bermen langs het fietspad zijn bloeiend en kleurrijk. Misschien aangevuld met wat struiken. Zorgen:meerdere zorgen die verwijzen naar hoe de charme van de Stadsweg is verdwenen en dat voor fietsers die sneller willen dat fietspad nu prima geschikt is, meerdere zorgen over dat het fietspad onnodig breed wordt, dat het drukker wordt als het verbreed wordt, dat het pad aantrekkelijk wordt voor scooters etc. Meerdere vragen over of en waarom er onkruidverdelger is gespoten op de huidige rand, en hoe er ook een andere keuze is te maken die natuurvriendelijkheid en bloeiende randen combineert.

 

Status: behoefte leeft ook in Thesinge.

 

Wat is er nodig: aansturing en deels uitvoering door gebiedsteam, overleg met Ons Belang.

Dorpshuis de Leeuw

03-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Dorpshuis de Leeuw is ook qua gebruik toekomstbestendig. Het aardbevingsbestendig gerenoveerde dorpshuis is een levendige locatie in het dorp. Vrijwilligers organiseren dorpsborrels en andere activiteiten voor jong en oud, zodat het dorp een goede plek blijft om te wonen. Het gebouw kan nog verder verduurzaamd met een warmtepompsysteem (of pomp op lucht?). Met een oplaadpunt voor elektrische fietsen wordt de bereikbaarheid verbeterd. Naast Buurtzorg kunnen nog enkele kleine bedrijfjes werkruimten huren. De verenigingen maken actief gebruik van het gebouw, het wordt verhuurd voor feesten en vergaderingen. Er is behoefte aan meer parkeerplekken, gedacht wordt aan het creëren van parkeerplekken aan de andere kant van de Rijksweg (eventueel gecombineerd met een laadpalen/ centrale deelauto plek).

Tips:

 • Dorpshuisbeheerder aanstellen (zorg om vrijwilligers)Beschrijf heel duidelijk welke soort bedrijvigheid in de werkplekken plaats mag vinden en controleer dit.
 • Geen warmte pomp waarbij warmte uit de grond wordt gehaald. Dit vergroot kans op aardbevingen. Een pomp op lucht wordt genoemd als beter plan.
 • Terrasvergunning, mooie grote steiger in het water erbij.
 • Vrachtwagens verbieden bij het dorpshuis.
 • Eethuis (voor aantal dagen) in Dorpshuis.
 • Koffie ochtend

Wat is er nodig:dit terugkoppelen aan bestuur Dorpshuis.

Hondenbeleid ontwikkelen?

04-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Hondenbeleid ontwikkelen? bv. omheinde losloopspeelplek maken, de gemeentelijke opruimplicht faciliteren met zakjes.

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Er zijn verschillende opmerkingen over honden gemaakt. Zowel qua behoefte aan losloopgebieden of een uitlaatveld (i.v.m. veiligheid en socializen) als aan een aanlijnplicht. Ook verschillende opmerkingen over hondenpoep en opruimplicht. Behoefte aan opruimmogelijkheden bv. vuilnisbak en plastic zakjes.

 

Actie: Het zou goed zijn als hier een groepje mee aan de slag zou gaan.

 

Wie: ?

 

Status: idee/behoefte

Herinrichten Fledderboschweg

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Behoefte om veilig en aantrekkelijk te kunnen wandelen. Een wandelpad, los van de weg waar veel (zwaar) verkeer overgaat. Biodivers inrichten met bloeiende bermen en de (inheemse) bomen of struiken langs het wandelpad. De Fledderboschweg wordt zo een aantrekkelijk onderdeel van een ommetje langs de dijk (aansluitend op het slingerpad) of de Grasdijkweg. Het pad ook begaanbaar maken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.  Aan laten sluiten op pad naar dijk, deze ook evt. half-verharden.

Tips uit de enquête van Dorpsbelangen:

 • Onderzoeken of het pad nog verder van de weg af kan, bijvoorbeeld aan de andere kant van de sloot door daar grond op te kopen of te pachten.
 • De industriële bouwwerken in deze hoek minder zichtbaar maken.
 • Kijken of deze wandelroute nog kan worden uitgebreid tot achter/rondom de waterzuivering, misschien zelfs tot Wieringa’s bosje.
 • Kan de weg niet worden omgelegd om verkeersoverlast aanwonenden te ontlasten? Misschien is alleen beplanting en snelheidsbeperking verkeer voldoende? 

Zorgen:

 • Remt het vrachtverkeer nog wel af als er een apart pad is?
 • Zorg over uitvoering als het wordt overgelaten aan gemeente/waterschap, oproep dat dorpsbelangen intensief begeleidt.
 • Zorg over vrije uitzicht.

Status: Grote behoefte aan nieuwe inrichting Fledderboschweg bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). In ontwerpfase. Realisatie in najaar 2021. De ontwikkelstudie is toegevoegd aan de bijlage.