Ideeën voor Garmerwolde

Outdoorfitness

02-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

De mogelijkheden om te sporten in het dorp vergroten met outdoor fitness toestellen (inclusief spinningfiets), op een zichtbare plekin het dorp, zoals naast het voetbalveld (of andere suggesties: meest voor de hand liggende plek, bij gymzaal en voetbalveld (andere suggesties: langs het pad langs de Eemskanaaldijk of bij het veldje aan de Oude Rijksweg of bij Garmerhof). In plaats van naar de sportschool te gaan kan men nu in de buitenlucht werken aan conditie en gezondheid.

De toestellen worden degelijk en vandalisme bestendig uitgevoerd en clubs uit de omgeving, of de school, hebben de mogelijkheid om er begeleide sportlessen aan te bieden.

Aandachtspunt:

 • wie wordt eigenaar, bij voorkeur gemeente;
 • afspraken maken over onderhoud.

Status: er zijn een aantal mensen met dit plan begonnen

Wat is er nodig: duidelijkheid over een locatie en over eigenaarschap door de gemeente.

Tiny House

03-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Kleiner wonen, dicht bij de natuur. Een locatie zoeken en een plan maken voor enkele zogenaamde tiny houses (kleine, duurzaam gebouwde huisjes die in principe verplaatsbaar zijn). Gedacht kan worden aan een samenwerking / combinatie met de Garmerheerd/alle generaties-hofje.

Status: geen

Wat is er nodig: idee overdragen aan de vereniging Garmerheerd?

Deelauto

03-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

In het dorp op een centrale plek laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen, met een standplaats voor een elektrische deelauto. Hiervoor kan worden aangesloten bij een bestaande partij (bijvoorbeeld Deelslee, Green Wheels of Mywheels). Met een abonnements-en reserveringssysteem vervallen de vaste lasten van een eigen auto en komt er een duurzaam alternatief beschikbaar en het gemak van een auto wanneer nodig. Kan ook uitgebreid naar elektrische scooters, een lijst met carpoolmogelijkheden, Automaatje (vrijwilligerssysteem van de ANWB).

Status: Is op DOTB besproken. Ook vb Loppersum.

Wat is er nodig: regie en aanjager vanuit gebiedsteam die een pilot start en daarin een trekkende rol neemt Eventueel samenwerking met ECTB verkennen vanuit Fledderbosch.

Zonnepark Fledderbosch

03-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

https://zonneparkfledderbosch.nl/

Achter de waterzuivering, tussen Eemskanaal en Damsterdiep komt een grootschalig zonnepark. 50% van het park wordt lokaal eigendom in handen van Bronnen van Ons namens de Energiecoöperatie Ten Boer. Inwoners van Garmerwolde kunnen meebeslissen (o.a. via lidmaatschap ECTB) en meeprofiteren, zodat de opbrengsten bv. weer gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van leefbaarheid in en om het dorp.

Tips:

 • Gebruik opbrengsten voor centrale laadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen op het geplande theaterdakje bij de RWZI.
 • Maak verschillendewandelommetjes, of een informatieve wandelingen met qr-codes, of doe een kunstproject in dit gebied.
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de panelen zodat de grond verbetert ipv verslechtert, kruiden laten groeien.
 • Laat dit plan samengaan met beplanting van bomen en struiken zodat biodiversiteit een kans krijgt en zodat het zicht op dit park wordt onttrokken.
 • Wens voor bosrijk deel Fledderboschweg aan Kant van Ten Boer.
 • Wens voor besteding opbrengsten aan verduurzaming woningen.

Zorgen over overbelasting van het netwerk, opslag van energie, uitzicht en eventuele bodemverontreiniging.

Status:de vergunning en subsidie is afgegeven, er lopen nog enkele bezwaarprocedures, de financiering van het lokale eigendom is nog niet rond, er wordt bij de ECTB en Bronnen VanOns nog nagedacht over participatiemogelijkheden.

Vervolg de informatie is teruggekoppeld aan ECTB. Als Dorpsbelangen betrokken blijven via lidmaatschap ECTB (o.a. bij belangrijke besluiten ledenvergaderingen bezoeken, invloed uitoefenen).

Herinrichten Fledderboschweg

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Behoefte om veilig en aantrekkelijk te kunnen wandelen. Een wandelpad, los van de weg waar veel (zwaar) verkeer overgaat. Biodivers inrichten met bloeiende bermen en de (inheemse) bomen of struiken langs het wandelpad. De Fledderboschweg wordt zo een aantrekkelijk onderdeel van een ommetje langs de dijk (aansluitend op het slingerpad) of de Grasdijkweg. Het pad ook begaanbaar maken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.  Aan laten sluiten op pad naar dijk, deze ook evt. half-verharden.

Tips uit de enquête van Dorpsbelangen:

 • Onderzoeken of het pad nog verder van de weg af kan, bijvoorbeeld aan de andere kant van de sloot door daar grond op te kopen of te pachten.
 • De industriële bouwwerken in deze hoek minder zichtbaar maken.
 • Kijken of deze wandelroute nog kan worden uitgebreid tot achter/rondom de waterzuivering, misschien zelfs tot Wieringa’s bosje.
 • Kan de weg niet worden omgelegd om verkeersoverlast aanwonenden te ontlasten? Misschien is alleen beplanting en snelheidsbeperking verkeer voldoende? 

Zorgen:

 • Remt het vrachtverkeer nog wel af als er een apart pad is?
 • Zorg over uitvoering als het wordt overgelaten aan gemeente/waterschap, oproep dat dorpsbelangen intensief begeleidt.
 • Zorg over vrije uitzicht.

Status: Grote behoefte aan nieuwe inrichting Fledderboschweg bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). In ontwerpfase. Realisatie in najaar 2021. De ontwikkelstudie is toegevoegd aan de bijlage. 

 

Historische wandeltocht

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Historische wandeltocht

Leer Garmerwolde kennen!

Aan de hand van een digitale routebeschrijving/brochure wandelt u langs de interessante plekken (gebouwen/objecten) die Garmerwolde rijk is. Plekken zoals de kerk, de school, een winkeltje, café de Unie, de melkfabriek, dorpshuis De Leeuw enzovoort. Over die plekken kan de wandelaar extra informatie krijgen door met een telefoon een QR-code te scannen: hoe lang staat het er al, wie woonde daar vroeger of welke functie had het in het dorp? Dit is een bekend recept: de Historische Commissie Garmerwolde heeft al diverse keren zo’n wandeling georganiseerd. Meestal tijdens de Monumentendagen. De extra informatie staat dan op een bordje dat op die Monumentendag bij de interessante plek hangt. Met de methode van de QR-code is die wandeling op alle dagen van het jaar te lopen. En de route is gemakkelijk met nieuwe informatie uit te breiden. De (hele kleine) QR-code staat dan bij dat gebouw op een stoeptegel, op een paaltje of op een steen.  Onderzocht wordt of de methode van de QR-code vervangen kan worden door een methode waarbij locatiebepaling met je telefoon voldoende is om de extra informatie op je beeldscherm te toveren.

Tips vanuit een paar Overlegavonden van het gebiedsteam met Garmerwolders in dorpshuis De Leeuw

 • Dit aanvullen met een papieren folder/wandelkaart voor mensen die niet digitaal zijn. Deze liggen dan bijvoorbeeld in een kastje bij de fietsenstalling, bij de Agrishop of bij de kerk. 
 • Misschien de school erbij betrekken en/of studenten van hbo/wo-opleidingen in de buurt. 
 • Bij de wandeling ook informatie geven over de uitspanningen in het dorp: het café, de melkfabriek en OSO (Ontvangstgebouw bij de kerk). En waar toiletten zijn.
 • Hier ook verhalen over de oorlog bij betrekken: bv. waar onderduikers ondergedoken hebben gezeten en waar gevochten is. 

Zorgen:

Er is enige zorg over 'te veel bordjes/paaltjes met QR-codes' in het dorp

Status

Ruim 78% van de respondenten van de dorpsenquête van voorjaar 2021 herkende de behoefte achter dit idee. De Historische Commissie is inmiddels samen met een projectteam van het Gebiedsteam gestart met de uitwerking. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de manier waarop VVV-Groningen haar wandelingen/brochures opzet.  En er vindt overleg/afstemming plaats met geïnteresseerden/gelijk-gestemden in de andere dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer via het projectteam. Verder is er hulp aangeboden vanuit het dorp voor de techniek achter de QR-codes (namen bij HV bekend). Het Gebiedsteam heeft toegezegd om dit project ‘Historische Wandeling Garmerwolde’ financieel te steunen. Het streven is om tijdens de Monumentendagen in September 2022 een pilot van de wandeltocht gereed te hebben. 

 

Boer Goensepad

07-02-2022  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het bruggetje en fietspad zo verbreden dat ook bredere fietsen erover heen kunnen en fietsen elkaar veilig kunnen passeren. Zoeken naar een oplossingdie het mogelijk maakt elkaar te passeren maar die het niet onnodig breed maakt, kan bv. ook gezocht worden in een betonstrook waar groen doorheen kan. De bermen langs het fietspad zijn bloeiend en kleurrijk. Misschien aangevuld met wat struiken. Zorgen:meerdere zorgen die verwijzen naar hoe de charme van de Stadsweg is verdwenen en dat voor fietsers die sneller willen dat fietspad nu prima geschikt is, meerdere zorgen over dat het fietspad onnodig breed wordt, dat het drukker wordt als het verbreed wordt, dat het pad aantrekkelijk wordt voor scooters etc. Meerdere vragen over of en waarom er onkruidverdelger is gespoten op de huidige rand, en hoe er ook een andere keuze is te maken die natuurvriendelijkheid en bloeiende randen combineert.

 

Status: behoefte leeft ook in Thesinge.

 

Wat is er nodig: aansturing en deels uitvoering door gebiedsteam, overleg met Ons Belang.

Groene ontmoetingsplekken aantrekkelijk houden

21-09-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het dorp heeft meerdere ontmoetingsplekken waar men gezellig kan samenkomen of genieten van de eetbare vruchten van bomen en struiken, zoals de Garmerhof en de veldjes aan de Oude Rijksweg, maar ook de Koningsheert is zo'n plek. Deze plekken worden waar nodig aangevuld met nieuwe planten/struiken en blijven goed onderhouden door vrijwilligers uit het dorp. Ook kan er gedacht worden aan een gezamenlijk gemaakt bankje op een van deze plekken. Bijvoorbeeld: https://www.socialsofa.com/nl/). 

Tips:

 • Snoeiclubje oprichten om deze locaties te onderhouden.
 • Kunnen de afspraken over Garmerhof opnieuw worden bekeken zodat er daar wat meer mogelijk is (2x)?
 • Garmerhof meer opfleuren. Meer fruitbomen en struiken in de Garmerhof. Een kruidentuin of voedselbosje aanleggen. Een wildebloementuin aanleggen.
 • Een appeltaartbakwedstrijd koppelen aan het appelplukken! Speciaal voor de kinderen: plukken, taarten bakken en eten in het dorpshuis. School hierbij betrekken? Dorpsbrede activiteiten organiseren zoals fruit plukken, en het verwerken van het fruit.

Zorgen over druk op vrijwilligers.

Status: er zijn mensen die zich met de verschillende plekken bemoeien en op klusdagen wordt er vaak ook wel wat gedaan, maar er zijn ook nieuwe plannen/behoeften bij mensen die er nu niet bij betrokken zijn.

Wat is er nodig: iemand die de nieuwe zaken coördineert en oppakt (wie? hoe?) Ook terugkoppelen aan Gebiedsteam. Er zijn veel ideeën, maar niet echt duidelijke kartrekkers. Gebiedsteam kan misschien aanjagende, coördinerende, verbindende rol spelen?

Biodiversiteit

03-03-2022  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

De biodiversiteit in de omgeving bevorderen. Meerdere ideeën:

 • Tuinenmeer bio divers maken. Deskundigen uitnodigen voor bijv. een ledenvergadering dorpsbelangen om informatie en tips met het dorp te delen (bijvoorbeeld vanlandschapsbeheer, natuurorganisaties of biodiversiteitsonderzoekers van de RUG).Ook kan er gedacht worden aan het gezamenlijk inkopen van "groene" mest, planten en bomen ed. of het verkopen van biologische zaden en struiken via de Agrishop. Evt. een tuinkeuring wedstrijd voor de meest biodiverse en klimaatbestendige tuin. De winnaar ontvangt een mooie prijs, alle deelnemers krijgen tips.
 • Zelfvoorzienend dorppermacultuur (voedselbos)
 • Stadsweg: bloeiende bermen
 • G&T Groenplan:akkerranden biodivers maken.
 • Bomen:bijv. langs Damsterdiep, Fledderboschweg, Stadsweg

Status: werkgroep GROEN in oprichting. Samenwerking met Thesinge.

Wat is er nodig: ondersteuning vanuit gebiedsteam, zowel financieel als in bemiddeling / communicatie.

Recreatiemogelijkheden voor de jeugd

02-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Bewegen in de buitenlucht voor de jeugd in het dorp.

Bijvoorbeeld:Skatebaan: Het gladde strookje asfalt bij de Garmerhofals skate-baan inrichten. Met wat kleine aanpassingen aan de rand van de weg (een stoepje, een heuveltje en andere objecten waar overheen gesprongen kan worden) kunnen de skatekunsten hier geoefend worden.Zorg over geluidsoverlast en beperkt gebruik.

Andere ideeën die zijn genoemd:Panna-kooi, Tennisbaan, Weersbestendige tafeltennistafel

Wat is er nodig: een groepje uit het dorp die hier mee aan de slag wil (samen met gebiedsteam?).