Ideeën voor Garmerwolde

Groene ontmoetingsplekken aantrekkelijk houden

21-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het dorp heeft meerdere ontmoetingsplekken waar men gezellig kan samenkomen of genieten van de eetbare vruchten van bomen en struiken, zoals de Garmerhof en de veldjes aan de Oude Rijksweg, maar ook de Koningsheert is zo'n plek. Deze plekken worden waar nodig aangevuld met nieuwe planten/struiken en blijven goed onderhouden door vrijwilligers uit het dorp. Ook kan er gedacht worden aan een gezamenlijk gemaakt bankje op een van deze plekken. Bijvoorbeeld: https://www.socialsofa.com/nl/). 

Tips:

 • Snoeiclubje oprichten om deze locaties te onderhouden.
 • Kunnen de afspraken over Garmerhof opnieuw worden bekeken zodat er daar wat meer mogelijk is (2x)?
 • Garmerhof meer opfleuren. Meer fruitbomen en struiken in de Garmerhof. Een kruidentuin of voedselbosje aanleggen. Een wildebloementuin aanleggen.
 • Een appeltaartbakwedstrijd koppelen aan het appelplukken! Speciaal voor de kinderen: plukken, taarten bakken en eten in het dorpshuis. School hierbij betrekken? Dorpsbrede activiteiten organiseren zoals fruit plukken, en het verwerken van het fruit.

Zorgen over druk op vrijwilligers.

Status: er zijn mensen die zich met de verschillende plekken bemoeien en op klusdagen wordt er vaak ook wel wat gedaan, maar er zijn ook nieuwe plannen/behoeften bij mensen die er nu niet bij betrokken zijn.

Wat is er nodig: iemand die de nieuwe zaken coördineert en oppakt (wie? hoe?) Ook terugkoppelen aan Gebiedsteam. Er zijn veel ideeën, maar niet echt duidelijke kartrekkers. Gebiedsteam kan misschien aanjagende, coördinerende, verbindende rol spelen?

Biodivers Groenplan Garmerwolde en Thesinge

04-07-2021  •  4 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Doel van dit plan is om een meer biodiversiteit in het water en op het land te realiseren in de ''woestijnen'' rondom Garmerwolde en Thesinge. Het is me opgevallen dat de gebieden rondom deze dorpen compleet levenloos zijn en onaantrekkelijk zijn voor diversiteit aan planten- en diersoorten. Deze gebieden wordt voornamelijk gebruikt voor het laten groeien van Engels raaigras dat als veevoer dient en is nu een lappendeken van percelen omzoomd door sloten die voor afwatering zorgen.

Het idee is om moeilijk bereikbare stukjes land met landbouwmachines op die percelen of slecht vruchtbaar land niet meer voor agrarische doeleinden te benutten. Deze bio-gebiedjes bestaan uit stukjes land of water, niet groter dan 250 m2 per stuk, verspreid over een groot terrein. Deze worden aan de natuur overgelaten. Zo nodig kan de natuur een handje geholpen worden door beplanting van inheemse struiken. Geen bomen want die worden op den duur te hoog. Het is de bedoeling dat deze gebiedjes beschutting gaan bieden voor dieren en gewassen, maar langs wegen ook voor fietsers en wandelaars. Als het goed is gaan deze Biodivers- gebiedjes samen één netwerk vormen waartussen dieren zich vrij kunnen bewegen. Dit plan kan uitgevoerd worden zonder dat daarvoor de agrarische bestemming hiervoor hoeft te wijzigen of hiervan hinder ondervindt. De geschatte inkomstenderving voor agrarische bedrijven is te overzien.

De partijden die bij dit idee betrokken gaan zijn, zijn: Gemeente; waterschap; provincie Groningen maar dus ook de langeigenaren rondom deze dorpen. Hiervoor is samenwerkeing nodig met de dorpen Thesinge en Garmerwolde en en sterke lobby vanuit publieke instellingen; natuurorganisaties en agrarische bedrijven. Omdat hierbij zoveel partijden betrokken zijn en een samenwerking tot stand moet komen denk ik dat het Biodivers Groenplan Garmerwolde en Thesinge een langere periode nodig is om tot uitvoering te komen. Bijgaand is een kaart en een illustratie toegevoegd.

 

groeten Andries Hof, Garmerwolde

Biodiversiteit

03-03-2022  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

De biodiversiteit in de omgeving bevorderen. Meerdere ideeën:

 • Tuinenmeer bio divers maken. Deskundigen uitnodigen voor bijv. een ledenvergadering dorpsbelangen om informatie en tips met het dorp te delen (bijvoorbeeld vanlandschapsbeheer, natuurorganisaties of biodiversiteitsonderzoekers van de RUG).Ook kan er gedacht worden aan het gezamenlijk inkopen van "groene" mest, planten en bomen ed. of het verkopen van biologische zaden en struiken via de Agrishop. Evt. een tuinkeuring wedstrijd voor de meest biodiverse en klimaatbestendige tuin. De winnaar ontvangt een mooie prijs, alle deelnemers krijgen tips.
 • Zelfvoorzienend dorppermacultuur (voedselbos)
 • Stadsweg: bloeiende bermen
 • G&T Groenplan:akkerranden biodivers maken.
 • Bomen:bijv. langs Damsterdiep, Fledderboschweg, Stadsweg

Status: werkgroep GROEN in oprichting. Samenwerking met Thesinge.

Wat is er nodig: ondersteuning vanuit gebiedsteam, zowel financieel als in bemiddeling / communicatie.

Verkeersmaatregelen Dorpsweg

31-03-2023  •  5 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Op 17 januari hebben we de eerste bijeenkomst over verkeersmaatregelen aan de Dorpsweg in Garmerwolde gehouden in Dorpshuis de Leeuw. Tijdens deze bijeenkomst hebben we uw ervaringen en ideeën over de Dorpsweg verzameld. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en daaruit is bijgevoegde schets gekomen. Deze hebben we op 30 maart opnieuw aan het dorp voorgelegd om reacties op te halen. Hier kon ook digitaal nog t/m 16 april op gereageerd worden. 

Update 29/08/2023

In een eerdere versie van onderstaande ontwerp werden onterecht 'fietsstroken' en 'inpassing kruisingsvlak' genoemd. Deze zijn aangepast naar respectievelijk 'visuele versmalling rijbaan' en 'accentueren kruisingsvlak'. 

Update 13/07/23

Met alle opgehaalde reacties hebben we het ontwerp definitief gemaakt. Het definitieve ontwerp vindt u hieronder. Deze wordt in week 29 ook huis aan huis bezorgd in het dorp. Hierbij zit ook een begeleidende brief waarin ook staat beschreven hoe we nu verder gaan. Ook staat hierin met wie u contact kunt opnemen bij vragen of opmerkingen. U vindt hieronder ook het overzicht 'Reacties en afwegingen'. Hierin leggen we uit welke keuzes we hebben gemaakt.

 

 

Groen licht voor nachtdieren

19-07-2021  •  4 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Met toenemende bebouwing in onze omgeving komen er ook steeds meer straatlantaarns. Dit veroorzaakt lichtvervuiling. Hiervan hebben nachtdieren veel last. Het interne kompas van deze dieren wordt afgeleid door het licht. Mijn voorstel is om deze straatlantaarns groen licht laten stralen. Hiervan hebben nachtdieren minder last, blijkt uit onderzoek (Bron: https://indebuurt.nl/ede/genieten-van/mysteries/mysterie-opgelost-waarom-geven-sommige-lantaarnpalen-groen-licht~62254/). Bovendien verbruiken groene lantaaarns minder energie bij het zelfde zicht. (Bron: https://www.hfes-europe.org/rapporten/Rapport_GroenLicht_RuG.pdf) Zelf denk ik aan lantaarns op afgelegen terreinen. Bijvoorbeeld de lantaarns bij de Brons-sluis tussen Garmerwolde en Ruischerbrug. Maar ook bij de RWZI-garmerwolde en lantaarns langs landwegen en provinciale wegen. Betrokken partijen zijn dan: RWZI-garmerwolde; Gemeente Groningen; Provincie Groningen.

groeten Andries Hof: akehof@gmail.com

Dijkpark

07-02-2022  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Een opvallende locatie houdt het dorp levendig. Op het stukje grond naast de waterzuivering vormen een duurzaam ontworpen uitkijktoren (met o.a. riet) en een tribune in de dijk, de belangrijkste items voor een permanente theaterlocatie. Hier kunnen concerten of voorstellingen plaatsvinden. Hooguit 1 of 2x per jaar is het idee, of voor kleinschalige projectjes wellicht vaker. De rest van de tijd vormt deze locatie een groene en bloeiende verbinding tussen de Fledderboschweg en de dijk. Voor dit plan is al geld gereserveerd, een ontwerp gereed en toestemming van de grondeigenaar.

Opmerkingen/ zorgen:

 • Wie betaalt de verzekering en is verantwoordelijk voor evt. ongelukken vanaf/met/bij de toren?
 • 1 of 2 keer per jaar een evenement is te weinig. 
 • Dorpsbelangen moet dit niet in eigen beheer nemen.
 • Wie worden de gebruikers? 
 • Afgelegen locatie kan leiden tot ongewenste activiteiten, vóór verdere actie eerst behoefte aan dit initiatief verder peilen; 
 • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en voor het organiseren van activiteiten? Omwonenden hebben er last van, te weinig theateractiviteiten om dit te rechtvaardigen. 
 • Evt.combineren met zicht op en informatie over de Waterzuivering.  
 • Bouw aan de andere kant van het kanaal ook zo'n toren en verbindt die met elkaar zodat er een brug ontstaat over het Eemskanaal
 • Alleen theater, zonder toren. 
 • Evt. combineren met skatepark, BMXbaan of soort festivalterrein met tiny houses. 
 • Denk aan fietsenstalling mogelijkheden, vuilnisbakken en natuurherstel. 
 • Kijk wat de ervaringen elders zijn met zo'n locatie. Ook na de bouw is het denk ik goed om af en toe te kijken wat de ervaringen zijn.- ik denk dat het merendeel van het dorp hier niet zoveel mee heeft, maar omdat het ooit subsidie heeft gekregen men wil dat het er komt. Ik betwijfel de meerwaarde voor het dorp en zie er meer heil in om een groter bedrag te reserveren voor zandstrand en haventje bij de brug. Liever een plan goed uitgevoerd, dan blijven sleuren aan twee.
 • Liever bankjes langs de dorpsommetjes dan een uitkijktoren.
 • Niet doen! Vanwege de bouw van de waterinlaat en de plannen voor een zonnepark is dit idee deels door de tijd ingehaald. Daarbij zijn de direct omwonenden niet te spreken over dit plan (vraag maar na) vanwege de extra overlast (terwijl het plan nota bene wordt gefinancierd door middelen die zijn bedoeld om omwonenden te compenseren voor de extra overlast van de RWZI). Daarbij vinden er in Garmerwolde niet zo veel theateractiviteiten plaats dat deze dit plan zouden rechtvaardigen.
 • Worden alle boompjes die op dit terrein staan dan weer gerooid? Dat zou jammer zijn! En er is nu net een bouwsel op de dijk gerealiseerd bij de waterzuivering. Lelijk als daar een toren naast komt te staan.
 • Grote onzin. Trekt alleen maar vandalisme aan. Zonde van het geld. Zet maar meer bomen langs het slingerpaadje, daar hebben we veel meer aan.

Status: Dit plan is ingediend en gehonoreerd met 62.5k subsidie vanuit de commissie die namens de gemeente Ten Boer het compensatiefonds voor de dijk aan een ‘herkenbaar gebaar’ heeft toegekend. Er zijn twee dorpsbewoners die hier al heel lang aan trekken. Waterschap is akkoord, gemeente heeft aangegeven geen eigenaarschap te willen. Dorpsbelangen verkent mogelijkheid/wenselijkheid voor eigenaarschap en wil dit dan evt. in stemming brengen op een ledenvergadering. 

Wat is nodig: Er is betrokkenheid gewenst van enkele (theater-)mensen/culturele sector uit het dorp, die ook mogelijkheden zien het te gaan beheren/gebruiken. Als dorpsbelangen geen eigenaar wordt dan zijn mensen nodig die een entiteit hiervoor willen oprichten, entiteit moet eigenaar worden van de toren, daarin moeten ook de vergunningen en verzekeringen worden ondergebracht en namens die entiteit moet extra subsidie worden geregeld voor de realisatie.  Ook overleg nodig met aanwonenden over zorgen, ideeën en behoeften.

 

Aanvullingen Dijk/dijkpark

 • Slinger/wandelpad bij de dijk aanduiden als voetpad (fietsers ed. weren)
 • Bord fietspad op de dijk richting Woltersum (gemotoriseerd verkeer weren) met daarbij een bordje ‘gezamenlijk gebruik met wandelaars’ tussen het deel Grasdijkweg en RWZI. (zie vb. bij Ruischerbrug)
 • Wat meer (bloeiende) stuiken langs het wandelpad langs de Eemskanaaldijk.

Actie:met gebiedsteam overleggen en met waterschap

Alternatieve woonmogelijkheden, o.a. tiny houses, levensloopbestendig hofje

19-01-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uit enquête Dorpsbelangen juni 2021

Op een centrale locatie in het dorp een kleinschalig hofje realiseren voor levensloopbestendig wonen. Jong en oud woont samen in een mix van huur-en koopwoningen en helpt elkaar waar nodig. Evt. combineren met (of zelfs vervangen door) een Tiny house project en zorgen voor voorzieningen die (deels) ook voor andere dorpsbewoners toegankelijk zijn, zoals een fitnessruimte en een sauna en een mooie (biodiverse) (pluk-)tuin. Voor het plan is een ontwerp en een locatie op het oog. Realisatie is nog onzeker. 

Zorgen: Zorgen over betaalbaarheid. Zorg of het niet te veel woningen worden. Zorgen over of het de doorstroom wel gaat bevorderen zoals oorspronkelijk bedoeld. Zorg over overlast voor omwonenden. In huidige vorm teveel afhankelijk van 1 dorpsbewoner/ spelen teveel belangen.

Status: Wens, hofje is geprobeerd en is mislukt. Gemeente heeft wel grond gekocht op de plek waar het hofje was beoogd en staat open voor een nieuw initiatief.   

Hondenbeleid ontwikkelen?

04-05-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Hondenbeleid ontwikkelen? bv. omheinde losloopspeelplek maken, de gemeentelijke opruimplicht faciliteren met zakjes.

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Er zijn verschillende opmerkingen over honden gemaakt. Zowel qua behoefte aan losloopgebieden of een uitlaatveld (i.v.m. veiligheid en socializen) als aan een aanlijnplicht. Ook verschillende opmerkingen over hondenpoep en opruimplicht. Behoefte aan opruimmogelijkheden bv. vuilnisbak en plastic zakjes.

 

Actie: Het zou goed zijn als hier een groepje mee aan de slag zou gaan.

 

Wie: ?

 

Status: idee/behoefte

Huurwoningen

07-02-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Met Wierden en Borgen (WB) in overleg om de mogelijkheden te bespreken en een plan te maken om de huurwoningen duurzaam en (aardbevings-)veilig te maken, zonder dat dit leidt tot verhogingen van de huur. O.a. doorhet aanleggen van zonnepanelen op de daken. Mogelijkheden voor starters uitbreiden. Twijfel of dorspbelangen hier een rol in heeft.

 

Status:op DOTB is besproken dat ‘het dorp’ in gesprek kan met WB (aan de hand van een praatplaat)

 

Wat is er nodig: als bestuur kunnen we initiatief nemen tot dit gesprek tussen dorpsbelangen, huidige huurders en WB. Contact opnemen met WB over hoe dit aan te vliegen.

Beplanting N360 Kanaalzijde

12-07-2021  •  3 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Vorig najaar is de gehele beplanting aan de kanaalzijde van de N360 verdwenen. Hierdoor kan het verkeerslawaai zich goed verspreiden waardoor geluidspoverlast is ondstaan bij omliggende bewoners. Omwille van dit geluidsoverlast willen deze bewonders aan deze zijde geluidsdempende maatregelen. Dit kan in de vorm van beplanting met struiken die op gepaste afstand van elkaar staan zodat geluidsoverlast en lichtflitsen van koplampen beperkt wordt.