Ideeën voor Garmerwolde

Recreatiemogelijkheden voor de jeugd

02-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Bewegen in de buitenlucht voor de jeugd in het dorp.

Bijvoorbeeld:Skatebaan: Het gladde strookje asfalt bij de Garmerhofals skate-baan inrichten. Met wat kleine aanpassingen aan de rand van de weg (een stoepje, een heuveltje en andere objecten waar overheen gesprongen kan worden) kunnen de skatekunsten hier geoefend worden.Zorg over geluidsoverlast en beperkt gebruik.

Andere ideeën die zijn genoemd:Panna-kooi, Tennisbaan, Weersbestendige tafeltennistafel

Wat is er nodig: een groepje uit het dorp die hier mee aan de slag wil (samen met gebiedsteam?).

Verkeersmaatregelen Dorpsweg

31-03-2023  •  5 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Op 17 januari hebben we de eerste bijeenkomst over verkeersmaatregelen aan de Dorpsweg in Garmerwolde gehouden in Dorpshuis de Leeuw. Tijdens deze bijeenkomst hebben we uw ervaringen en ideeën over de Dorpsweg verzameld. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en daaruit is bijgevoegde schets gekomen. Deze hebben we op 30 maart opnieuw aan het dorp voorgelegd om reacties op te halen. Hier kon ook digitaal nog t/m 16 april op gereageerd worden. 

Update 29/08/2023

In een eerdere versie van onderstaande ontwerp werden onterecht 'fietsstroken' en 'inpassing kruisingsvlak' genoemd. Deze zijn aangepast naar respectievelijk 'visuele versmalling rijbaan' en 'accentueren kruisingsvlak'. 

Update 13/07/23

Met alle opgehaalde reacties hebben we het ontwerp definitief gemaakt. Het definitieve ontwerp vindt u hieronder. Deze wordt in week 29 ook huis aan huis bezorgd in het dorp. Hierbij zit ook een begeleidende brief waarin ook staat beschreven hoe we nu verder gaan. Ook staat hierin met wie u contact kunt opnemen bij vragen of opmerkingen. U vindt hieronder ook het overzicht 'Reacties en afwegingen'. Hierin leggen we uit welke keuzes we hebben gemaakt.

 

 

Herinrichten Fledderboschweg

01-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Behoefte om veilig en aantrekkelijk te kunnen wandelen. Een wandelpad, los van de weg waar veel (zwaar) verkeer overgaat. Biodivers inrichten met bloeiende bermen en de (inheemse) bomen of struiken langs het wandelpad. De Fledderboschweg wordt zo een aantrekkelijk onderdeel van een ommetje langs de dijk (aansluitend op het slingerpad) of de Grasdijkweg. Het pad ook begaanbaar maken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.  Aan laten sluiten op pad naar dijk, deze ook evt. half-verharden.

Tips uit de enquête van Dorpsbelangen:

 • Onderzoeken of het pad nog verder van de weg af kan, bijvoorbeeld aan de andere kant van de sloot door daar grond op te kopen of te pachten.
 • De industriële bouwwerken in deze hoek minder zichtbaar maken.
 • Kijken of deze wandelroute nog kan worden uitgebreid tot achter/rondom de waterzuivering, misschien zelfs tot Wieringa’s bosje.
 • Kan de weg niet worden omgelegd om verkeersoverlast aanwonenden te ontlasten? Misschien is alleen beplanting en snelheidsbeperking verkeer voldoende? 

Zorgen:

 • Remt het vrachtverkeer nog wel af als er een apart pad is?
 • Zorg over uitvoering als het wordt overgelaten aan gemeente/waterschap, oproep dat dorpsbelangen intensief begeleidt.
 • Zorg over vrije uitzicht.

Status: Grote behoefte aan nieuwe inrichting Fledderboschweg bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). In ontwerpfase. Realisatie in najaar 2021. De ontwikkelstudie is toegevoegd aan de bijlage. 

 

Dorpsweg herinrichten

01-09-2021  •  6 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Wens voor een aantrekkelijke en veilige inrichting van de Dorpsweg. Veilig voor gezamenlijk weggebruik. Snelheidsbeperkingen. De stoep aan de stadskant verbreden (de lantaarnpalen zijn midden op de stoep geplaatst), meer parkeervakken, meer bloeiende perken. De grasbermen langs de Dorpsweg en het perkje bij het standbeeld ‘hond en haas’ biodivers inrichten.

Tips:

 • Misschien zoals in Thesinge (2x).
 • Gebruik bio-zaden voor bloeiende perken.
 • Misschien met een kleur fietsstroken aangeven.
 • Formele 30 km inrichting ervan maken.
 • Met parkeervakken wordt de straat overzichtelijker en veiliger.
 • Kleine bochten/slingers in de weg aanbrengen? 
 • Goed kijken naar snelheidsbeperkende inrichting.
 • De inrichting van de Dorpsweg uitbreiden naar de kruising met de Stadsweg.
 • Misschien kunnen aanwonenden overhangende struiken snoeien?

Zorgen:

 • Zorgen over of parkeervakken niet juist uitnodigen tot harder rijden.
 • Zorg over of de inrichting wel conform een doorgaande weg blijft.

Status: In de dorpsenquete van vj 2021 herkende bijna 75% de behoefte achter dit idee. Gemeente zoekt uit wanneer Dorpsweg aan onderhoud toe is. Waarschijnlijk duurt dit nog even. Onderzoeken of hier een apart project van gemaakt kan worden.

Hondenbeleid ontwikkelen?

04-05-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Hondenbeleid ontwikkelen? bv. omheinde losloopspeelplek maken, de gemeentelijke opruimplicht faciliteren met zakjes.

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Er zijn verschillende opmerkingen over honden gemaakt. Zowel qua behoefte aan losloopgebieden of een uitlaatveld (i.v.m. veiligheid en socializen) als aan een aanlijnplicht. Ook verschillende opmerkingen over hondenpoep en opruimplicht. Behoefte aan opruimmogelijkheden bv. vuilnisbak en plastic zakjes.

 

Actie: Het zou goed zijn als hier een groepje mee aan de slag zou gaan.

 

Wie: ?

 

Status: idee/behoefte

Verbinding N360

02-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Al tachtig jaar deelt de N360 het dorp in tweeën. Hoe kunnen we de twee kanten van het dorp op een veilige en aantrekkelijke manier verbinden? Zodat men makkelijker naar café, speeltuin of dorpshuis, of andersom naar kerk of school gaat. M..n. voor fietsers en voetgangers, maar ook de auto-oversteek is nu erg onlogisch.

Belangrijkste doel: heen-en weer-verkeer faciliteren, veiligheid vergroten, maar ook visueel verbinden. Er wordt gedacht aan bijv. een overkluizing [onderzoeken van ervaringen bij Noordhorn], een tunnel, een rotonde, een stoplicht [bv. zelf te bedienen, voor voetgangers op school-en vergadertijden], duidelijke markeringen op de weg, visueel verbinden door bepaalde beplanting te herhalen.

Status: behoefte is gedeeld met gebiedsteam

Wat is er nodig: dit project vraagt om actieve bemoeienis en regie van gebiedsteam: alternatieven onderzoeken, bespreken met het dorp, keuze maken en uitvoeren.

Verbinding Boer Goensepad/Elema's pad- Stadsweg

03-02-2023  •  1 reactie  •  Ja Arends  •  Garmerwolde

Op dit moment kan je over de Dijk lopen. Helaas is het een groot deel van het jaar een "prudpad", nauwelijks begaanbaar. Door dit stuk 20cm op  te hogen met grint/schelpen (of met ander materiaal), moet het mogelijk zijn zonder al te vieze schoenen over deze essentiele verbinding te gaan. Bij de aanleg van de verbrede Stadsweg is dit ook ter sprake gekomen. Er zou toen een betonpad komen tussen beide fiets/wandel paden

Deelauto

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

In het dorp op een centrale plek laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen, met een standplaats voor een elektrische deelauto. Hiervoor kan worden aangesloten bij een bestaande partij (bijvoorbeeld Deelslee, Green Wheels of Mywheels). Met een abonnements-en reserveringssysteem vervallen de vaste lasten van een eigen auto en komt er een duurzaam alternatief beschikbaar en het gemak van een auto wanneer nodig. Kan ook uitgebreid naar elektrische scooters, een lijst met carpoolmogelijkheden, Automaatje (vrijwilligerssysteem van de ANWB).

Status: Is op DOTB besproken. Ook vb Loppersum.

Wat is er nodig: regie en aanjager vanuit gebiedsteam die een pilot start en daarin een trekkende rol neemt Eventueel samenwerking met ECTB verkennen vanuit Fledderbosch.

Tiny House

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Kleiner wonen, dicht bij de natuur. Een locatie zoeken en een plan maken voor enkele zogenaamde tiny houses (kleine, duurzaam gebouwde huisjes die in principe verplaatsbaar zijn). Gedacht kan worden aan een samenwerking / combinatie met de Garmerheerd/alle generaties-hofje.

Status: geen

Wat is er nodig: idee overdragen aan de vereniging Garmerheerd?

Beplanting N360 Kanaalzijde

12-07-2021  •  3 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Vorig najaar is de gehele beplanting aan de kanaalzijde van de N360 verdwenen. Hierdoor kan het verkeerslawaai zich goed verspreiden waardoor geluidspoverlast is ondstaan bij omliggende bewoners. Omwille van dit geluidsoverlast willen deze bewonders aan deze zijde geluidsdempende maatregelen. Dit kan in de vorm van beplanting met struiken die op gepaste afstand van elkaar staan zodat geluidsoverlast en lichtflitsen van koplampen beperkt wordt.