Ga terug

Voedselbos

Dichter Dichter  •  01-03-2024  •  1 reactie  •  Lewenborg Leeft  • 

2023-12-05 (1).jpg

Als Stichting Le Roy willen we graag een zelfstandig functionerend eetbaar bos aanleggen. Om het bestaande bos en de aanliggende fruittuin aangrenzend aan Wimpel te verbeteren, willen we een aantal aanpassingen en toevoegingen realiseren. Globaal zijn er vijf doelen.

1: Bestaande vruchtbomen versterken door een zogenaamde gilde rond de boom te bouwen van ondersteunende soorten.

2: Voedselproductie voor zowel mens als dier diversificeren door naast de bestaande soorten een grotere variatie aan fruit- en notenbomen aan te planten.

3: De onderbegroeiing in het bos verbeteren.

4: Waterhuishouding verbeteren door het aanleggen van zeer ondiepe miniponden, zogenaamde wadi’s.

5: We willen een uniek aangezicht creeëren in de geest van Louis le Roy.

Meer informatie over ieder van de punten staat in het bijgevoegde document.

Dat geldt ook voor de exacte locatie, de planning, het beplantingsplan, het beheer en de begroting.

Geschatte kosten van de indiener van het idee: €4.500

Locatie: Smulbos en Fruittuin van Le Roy

Idee ingediend door: Stichting Le Roy

Je moet inloggen of een nieuw account aanmaken om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd