Ideeën voor Lewenborg Leeft

Dit project heeft een bedrag van €25.000

Hondenspeelveld

28-02-2024  •  Geen reacties  •  Hondenspeelveld  •  Lewenborg Leeft

Het idee is om een speelveld te realiseren waar we honden in een omheinde speelruimte kunnen spelen. Er is in de wijk Lewenborg wel een gebied wat wordt aangeduid als losloopgebied maar deze bevinden zich vaak langs ringweg van Lewenborg. Dus niet echt veilig. Ook het gebied rondom het bevreidingsbos geld een aanlijngebod. Wij mogen nu gebruik maken van een omheind stukje grond waar de honden lekker vrij met elkaar kunnen spelen. Ik wandel veel met mijn hond en kom daardoor veel in gesprek met mede hondeneigenaren die blij zijn omdat ze eindelijk eens lekker met elkaar kunnen spelen en de eigenaren natuurlijk even gezellig bijpraten. De speelplek is op de plek waar in het verleden altijd 2 ponys liepen achter Roer en Stuurhuis. Natuurlijk hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig om het terrein gebruiksklaar te maken. Voor het opnieuw gereed maken van de grond wordt een bedrijf ingeschakeld. 

Voedselbos

01-03-2024  •  Geen reacties  •  Dichter  •  Lewenborg Leeft

Als Stichting Le Roy willen we graag een zelfstandig functionerend eetbaar bos aanleggen. Om het bestaande bos en de aanliggende fruittuin aangrenzend aan Wimpel te verbeteren, willen we een aantal aanpassingen en toevoegingen realiseren. Globaal zijn er vijf doelen.

1: Bestaande vruchtbomen versterken door een zogenaamde gilde rond de boom te bouwen van ondersteunende soorten.

2: Voedselproductie voor zowel mens als dier diversificeren door naast de bestaande soorten een grotere variatie aan fruit- en notenbomen aan te planten.

3: De onderbegroeiing in het bos verbeteren.

4: Waterhuishouding verbeteren door het aanleggen van zeer ondiepe miniponden, zogenaamde wadi’s.

5: We willen een uniek aangezicht creeëren in de geest van Louis le Roy.

Meer informatie over ieder van de punten staat in het bijgevoegde document.

Dat geldt ook voor de exacte locatie, de planning, het beplantingsplan, het beheer en de begroting.

Buurten met een bakkie

27-02-2024  •  Geen reacties  •  Buurten met een Bakkie  •  Lewenborg Leeft

In de seniorenflat Kraaiennest organiseren wij naar aanleiding van buurten met een bakkie diverse activiteiten. Onder andersn koffis ochtenden en wekelijks een activiteitenmiddag, met onder andersn klaverjassen en diverse spalletjes. 

Het idee is bedoeld voor de bewoners van het Kraaiennestflat. Om tussen de bewoners meer verbinding tot stand te brengen.

Omdat bij onderzoek is gebleken dat veel bewoners elkaar niet kennen en  bij de wekelijkse activiteiten is gebleken dat hier wel behoefte aan is. 

Wij denken aan een bedrag van Euro 750,00.

Wat betreft de uitvoering: deze activiteiten worden al door ons begeleid.